logo catalyst logo new connect

ANALIZY, WYCENY

Sprawdź, ile warta jest Twoja firma, przyjrzyj się, jaki ma potencjał wzrostu i podejmij decyzje, które przeniosą ją na wyższy poziom.

ZYSKUJESZ:

zakreslenie
  • określenie wartości firmy
  • identyfikujesz punkty które możesz wzmocnić
  • możliwość wyboru optymalnej strategii finansowania
  • przygotowanie do pozyskania kapitału

CO ROBIMY ?

  • wycena firmy
  • analiza finansowa
  • analiza SWOT, analiza ryzyk
  • opracowanie dokumentów, np. biznesplan, prospekt emisyjny, memorandum infomacyjne

Przeprowadzamy analizy i wyceny przedsiębiorstw, które planują intensywny rozwój, mają lub przygotowują potrzebną strategię, przygotowują się do pozyskania kapitału na cele rozwojowe.

Sporządzamy analizy przedsiębiorstw dla różnych celów, w szczególności dla pozyskania finansowania udziałowego, dłużnego czy dotacji. Analiza może obejmować wycenę wartości przedsiębiorstwa, analizę SWOT, analizę ryzyk.

 

Opracujemy dokumenty typu biznesplan, prospekt emisyjny, studium wykonalności, memorandum informacyjne. Dokumenty mogą posłużyć właścicielom i zarządzającym dla oceny efektywności zarządzania lub dla celów pozyskania kapitału.