ASYSTENT ZARZĄDU

Nr ref. AST/wast/2016

Asystent Zarządu będzie realizować zadania z obszaru administracji i komunikacji zewnętrznej, a także uczestniczyć w realizowanych w firmie projektach.

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

  • wyższego wykształcenia – minimum licencjat, preferowane finanse lub prawo
  • znakomitej organizacji pracy i sumienności
  • doskonałych umiejętności komunikacyjnych
  • popartego wiedzą zainteresowania rynkiem kapitałowym w zakresie prawa lub finansów
  • biegłej obsługi komputera
Oferujemy:

  • możliwość udziału w ambitnych projektach
  • dużą samodzielność pracy
  • dobrą atmosferę i konstruktywne dochodzenie do rozwiązań