F A Q


 

Jak duża musi być spółka, aby mogła rozważać wejście na Giełdę?

Panuje powszechne przekonanie, że Giełda zarezerwowana jest dla bardzo dużych firm. Mówiąc „spółka giełdowa”, uruchamiamy często ciąg skojarzeń z rozbudowaną organizacją o ugruntowanej pozycji na rynku. Nawiasem mówiąc, również dlatego spółki osiągają liczne korzyści marketingowe dzięki debiutowi na Giełdzie. O ile sama wielkość kapitału spółki niekoniecznie pozwala zaliczyć ją do największych firm, to na pewno obecność na Giełdzie wiąże się z koniecznością uporządkowania procesów w firmie i często z poprawą zarządzania. Spółki rosną nie tylko dzięki pozyskanemu kapitałowi, ale również dzięki procesom, które uruchamiają w związku z debiutem.

 

Aby uzasadnione było rozważanie wprowadzenia akcji spółki na Giełdę, wcale nie trzeba czekać aż będzie ona bardzo duża – czy to pod względem przychodów, zysków, kapitału własnego, czy liczby pracowników. Oczywiście wszystkie te elementy są ważne, ale żaden z nich nie przesądza o powodzeniu w realizacji zamierzeń związanych z Giełdą.

 

Właśnie z myślą o mniejszych, rozwojowych firmach powstał rynek NewConnect. W przypadku przygotowywania się do niego, kluczowa będzie dobra strategia firmy i konkretne plany rozwojowe, uwzględniające pozyskiwany kapitał. Aby plany rozwojowe mogły być przekonujące, spółka powinna wykazać się dobrą efektywnością i najlepiej wysoką dynamiką wzrostu wyników. Wymogi formalne dotyczące wielkości spółki nie są duże: trzeba wykazać kapitał własny na poziomie co najmniej pół miliona złotych.

 

Jaki wynik musi mieć spółka, aby móc wejść na NewConnect?

Nie istnieje graniczny czy formalny wymóg dotyczący wyników finansowych. Spółka musi wykazać, że ma dobre perspektywy rozwojowe. Może to przykładowo oznaczać, że spółka przynosząca regularnie straty i nie mająca programu naprawczego raczej nie wprowadzi swoich akcji na rynek NewConnect. Spółka musi udowodnić, że potrafi regularnie generować przychody i zyski, choć brak zysków w jakimś roku jeszcze jej nie dyskwalifikuje. Idealna spółka pod względem wyników finansowych ma rosnące z roku na rok przychody, zyski i wskaźniki rentowności. Dodatkowo ma plany inwestycyjne, które zwiększą jeszcze dynamikę przyrostu przychodów i zysków.

 

Co daje spółce wejście na NewConnect?

Wprowadzenie akcji na NewConnect ułatwia pozyskanie kapitału w ofercie prywatnej, a także otwiera nowe możliwości pozyskania kapitału w krótkim czasie w przyszłości, np. przez kolejną emisję akcji bądź emisję obligacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo spółka notowana jest bardziej przejrzysta czyli bardziej atrakcyjna dla banków i potencjalnych nowych kontrahentów, zwłaszcza zagranicznych. Większa wiarygodność to więcej możliwości zawierania nowych kontraktów. Spółka korzysta z darmowego marketingu – oprócz emitowania wyników notowań spółki w mediach, dziennikarze ekonomiczni chętniej piszą na temat spółek publicznych niż prywatnych. Wreszcie akcjonariusze zyskują większą płynność aktywów – mogą zwiększać zaangażowanie w spółce, bądź – w razie potrzeby lub chęci zrealizowania zysku – odsprzedawać posiadane akcje.

 

Dlaczego wprowadzać obligacje na Catalyst?

Wprowadzenie obligacji na Catalyst stanowi dodatkową promocję spółki. Występuje ona w mediach, inwestorzy łatwiej mogą ją poznać, co może zaowocować przyszłym zainteresowaniem i wzięciem udziału w finansowaniu jej dalszego rozwoju. Przyszłe potrzeby pozyskanie kapitału będą łatwiejsze do zaspokojenia, a koszty finansowania rozwoju – prawdopodobnie niższe.

Już od samego początku łatwiej jest pozyskać kapitał od inwestorów, gdy obligacje mają być notowane. Nie wszyscy inwestorzy są zdecydowani utrzymywać swoją inwestycję w obligacje aż do dnia wykupu, fakt notowania na Catalyst ułatwia wcześniejsze wycofanie się z inwestycji. Z kolei spółka może łatwiej skupować własne obligacje celem wcześniejszego ich umorzenia.

 

Ile trwa wejście na NewConnect?

Jeśli firma funkcjonuje w formie spółki akcyjnej, ma rozdrobniony akcjonariat i przygotowaną strategię rozwoju, możliwe jest wprowadzenie jej akcji nawet w ciągu 2-3 miesięcy. Zazwyczaj jednak ten termin jest dłuższy. Spółka musi dopracować strategię, pozyskać kapitał na rozwój, często przekształcić się do formy prawnej spółki akcyjnej czy przeprowadzić zmiany organizacyjne. Dla takiego przypadku lepiej założyć, że proces będzie trwał 6-9 miesięcy, a nawet rok. Najczęściej pośpiech nie jest wskazany.

 

Czy można wprowadzić na Giełdę jednoosobową działalność gospodarczą?

Docelowo na Giełdę czy NewConnect można wprowadzać jedynie akcje. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w dowolnej innej formie prawnej mogą jednak rozpocząć przygotowania. W ich trakcie jednym z elementów będzie przekształcenie w spółkę akcyjną.W odniesieniu do obligacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełnia już wymogi emisji i może wprowadzić swoje obligacje na rynek Catalyst.