Jak inwestować niewielkie kwoty

Inwestowanie nie jest zarezerwowane dla najbogatszych. Mówiąc „inwestor”, często wyobrażamy sobie „grubą rybę”, człowieka obracającego dużymi kwotami i doskonale zorientowanego w możliwościach inwestycyjnych. Obalmy ten mit. Oczywiście jest duża grupa osób inwestujących większy, a nawet bardzo duży kapitał w różne przedsięwzięcia i produkty, również finansowe. Jednak nie brakuje także propozycji w zasadzie dla każdego.

Aby rozpocząć inwestowanie, często wystarczy pojedyncza decyzja, np. dotycząca zakupu obligacji. Oferty startują tu już od kilkuset złotych, a warunki i zakładane korzyści są określone z góry. Podobnie z akcjami notowanymi na giełdzie – na głównym parkiecie lub na NewConnect. W tym przypadku nie mamy co prawda informacji, jaki zwrot z inwestycji powinniśmy zakładać, ale możemy kupować nawet pojedyncze akcje i podejmować decyzję o sprzedaży, gdy uznamy, że nasze założenia zostały zrealizowane bądź gdy będziemy chcieli wycofać się z danej inwestycji. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie walory mają zawsze wystarczającą płynność, czyli z niektórych inwestycji może być trudno zrezygnować w krótkim czasie.

Mamy też możliwość zainwestowania na rynku pierwotnym, czyli zanim akcje czy obligacje będą notowane lub gdy w ogóle nie ma planów wprowadzenia ich na rynek publiczny. Często mogą to być dobre okazje inwestycyjne, aby zwiększyć szanse na pozyskanie środków od inwestorów. Warto zorientować się w sytuacji emitenta zanim podejmiemy decyzję o takiej inwestycji. Generalna zasada „większe ryzyko – większy zysk” nie musi odnosić się do każdego przypadku, ale z pewnością każe pamiętać o rozważeniu decyzji inwestycyjnych przed ich podjęciem.

Pierwsze pieniądze uzyskane dzięki inwestycjom zapewne dadzą nam impuls do poszukiwania kolejnych możliwości. Stopniowo możemy uczyć się rynku, dowiadywać o dostępnych opcjach, znajdować kompetentne i rzetelne źródła informacji na temat zasad funkcjonowania rynku kapitałowego czy konkretnej branży. Podejmując kolejne działania, uczymy się też siebie. Dowiadujemy się na temat swojego rzeczywistego poziomu akceptacji ryzyka, zdolności do konsekwentnego działania, preferencji i otwartości na różne sytuacje. Stopniowo odnajdujemy najlepszy dla siebie sposób na inwestowanie. Warto postawić pierwszy krok i zadbać, by był taki, jaki zachęci nas do kolejnych.

 

POWRÓT