Rozwój to styl życia

Ciągłe doskonalenie się, podnoszenie swoich kompetencji jest dziś koniecznością dla wszystkich, którzy nie chcą się cofać. Oznacza to zmianę stylu życia. Kształcenie się i rozwój stają się procesem, który trwa przez całe życie, a przynajmniej przez okres aktywności zawodowej. Taka zmiana mentalna będzie zapewne często sprawiać, że również później wiele osób będzie dbać o swoją formę intelektualną, rozwijać zainteresowania, być może znajdować nowe pasje.

Dla części osób ta nowa konieczność jest atrakcyjną propozycją, okazją do uniknięcia rutyny, poszerzania perspektywy, podejmowania nowych, ciekawych wyzwań. Inni raczej starają się uniknąć wykluczenia, utrzymać się w pracy, podołać codziennym zadaniom. Niezależnie od motywacji pozytywne konsekwencje takiej zmiany są nieuniknione. Coraz liczniejsze jest też grono osób mających autentyczną potrzebę rozwoju i dążących do osiągnięcia biegłości czy mistrzostwa.

Jak zapewnić sobie stały, efektywny rozwój? Warto odwołać się tu do twórcy koncepcji uczących się organizacji Petera M. Senge, który uważa, że „mistrzostwo osobiste oznacza traktowanie życia jak działalności twórczej”. Jest to możliwe „na stałe” przy spełnieniu dwóch zasadniczych warunków. Po pierwsze konieczna jest świadomość uznawanych przez nas wartości, dzięki której nie zagubimy się w codziennych problemach. Drugim punktem jest spojrzenie prawdzie w oczy i przyznanie przed samym sobą, w jakich kwestiach ewentualnie próbowaliśmy się oszukiwać. Pozwoli to wyrwać się z niefunkcjonalnych, a nawet szkodliwych relacji i sytuacji, i dzięki temu pójść naprzód.

 

POWRÓT