I N W E S T O W A N I E


 

Inwestorzy zainteresowani ulokowaniem środków na rynku kapitałowym, oczekują zysku i wiedzy na temat bezpieczeństwa inwestycji. Dostarczamy im potrzebnych informacji i pomagamy zidentyfikować cele inwestycyjne najpełniej odpowiadające ich oczekiwaniom. Przeprowadzamy analizę opłacalności i ryzyka.

 

Przygotowując spółki do debiutu na Giełdzie, NewConnect czy Catalyst, również pamiętamy o potrzebach inwestorów. Tu nasza rola obejmuje m.in. wspieranie spółek w budowaniu dobrych relacji z inwestorami i komunikacji z rynkiem.

 

Rozumiemy oczekiwania inwestorów, dlatego możemy skutecznie pomagać firmom w przygotowaniu informacji i dokumentów dla nich, zapewniając tym samym inwestorom lepsze warunki do podejmowania decyzji. W naszym rozumieniu procesu pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, interesy spółki i inwestorów są zgodne, a cel wspólny. Dzięki pozyskanym od inwestorów środkom spółka może realizować swoje cele rozwojowe, zwiększając tym samym swoją wartość, a więc również wartość udziałów należących do inwestorów. Rzetelna komunikacja w tym procesie leży w interesie obu stron i pozwala z powodzeniem osiągać założone cele. Z kolei brak jasno sprecyzowanych planów i strategii rozwoju zarówno działają na niekorzyść firmy, jak i słusznie zniechęcają do siebie inwestorów.

 

Pomagając spółkom w procesie pozyskania kapitału na rozwój, jednocześnie zabezpieczamy potrzeby inwestorów, którzy nabywają aktywa świadomi ich wartości i rzetelnie poinformowani na temat sytuacji przedsiębiorstwa. Uważamy, że w tym procesie równocześnie wygrywają dwie strony: spółka i inwestorzy, a dobre relacje między nimi zawsze procentują.