ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pozyskujemy kapitał na rozwój. Wprowadzamy spółki na Giełdę. Zajmujemy się doradztwem finansowym. Działamy w obszarze rynku kapitałowego i finansów przedsiębiorstw. Jako Autoryzowany Doradca NewConnect i Autoryzowany Doradca Catalyst realizujemy procesy wprowadzenia na oba te rynki.

Pomagamy znaleźć najlepsze źródło finansowania, organizujemy proces pozyskania kapitału i towarzyszymy spółce na wszystkich jego etapach. Opracowujemy dokumenty ofertowe i inne potrzebne dla pozyskania finansowania. Przygotowujemy emisje akcji i obligacji. Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów ofertowych i analitycznych obejmujących analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy opłacalności finansowej i ekonomicznej inwestycji, studia wykonalności, biznesplany i prospekty emisyjne. Wspieramy naszych Klientów w procesie wchodzenia na giełdę i funkcjonowania na rynku kapitałowym.

Stawiamy na rozwój. A do tego potrzebni są ludzie. Największy nawet zastrzyk finansowy nie zastąpi prawdziwego zaangażowania i kompetencji. Często nie trzeba zrobić wiele, by znacząco poprawić osiągane efekty. Pomagamy to dostrzec i skorzystać z zyskanej nowej perspektywy.

O NAS

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorstwa mają potencjał rozwojowy, pomysły i umiejętności. Często natomiast potrzebują specjalistycznego wsparcia przy znajdowaniu najlepszych źródeł finansowania swojego rozwoju oraz przeprowadzenia procesu pozyskania tego finansowania. Nierzadko mają też w „martwym polu” ograniczenia efektywnego działania ludzi, ich motywacji i zaangażowania. Jesteśmy przekonani, że najważniejszymi składnikami sukcesu firmy są: dobra, elastyczna strategia, optymalne finansowanie związanych z nią działań i skuteczne zaangażowanie ludzi w organizacji. To obszary naszej specjalizacji.


Organizujemy proces pozyskania kapitału z wykorzystaniem:

i z innych źródeł.

Pomagamy optymalnie wykorzystać pozyskany kapitał. Patrzymy na firmę całościowo – poprzez kapitał ludzki i finansowy.

allStreet – jesteśmy wiarygodni

Znak jakości

– – – – – –

Click here to open lightbox with HTML content

– – – – – –

– – – – – –

GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2017
– w wyniku oceny przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. znalazła się w grupie pierwszej – najwyżej ocenionych Autoryzowanych Doradców
GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2018
– w wyniku oceny przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. znalazła się w grupie pierwszej – najwyżej ocenionych Autoryzowanych Doradców
GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2019
– w wyniku oceny przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. znalazła się w grupie pierwszej – najwyżej ocenionych Autoryzowanych Doradców
GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2020
– w wyniku oceny przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. została bardzo wysoko oceniona jako Autoryzowany Doradca i znalazła się w górnej granicy grupy drugiej
GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2021
– w wyniku oceny przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. została bardzo wysoko oceniona jako Autoryzowany Doradca i znalazła się w górnej granicy grupy drugiej

Artur Bielaszka – Prezes Zarządu

Od dwudziestu lat związany z rynkiem kapitałowym, inicjator, współzałożyciel i Prezes Zarządu Art Capital (do lutego 2015) i MSP Management (obecnie allStreet). Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (od 1998 roku – licencja nr 131), Makler Papierów Wartościowych (od 1994 roku – licencja nr 864) i Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (od 2011 roku – certyfikat nr 156/2011). Absolwent Politechniki Krakowskiej i Podyplomowych Studiów Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Specjalizuje się w obszarze finansowania rozwoju przedsiębiorstw, głównie poprzez emisje akcji na NewConnect i głównym parkiecie Giełdy oraz obligacji na Catalyst, a także fundusze kapitałowe i Anioły Biznesu. Przeprowadza kompleksowe procesy w spółkach, obejmujące analizę finansową, wycenę przedsiębiorstw, badanie spółek pod kątem perspektyw i optymalnych sposobów pozyskania kapitału na rozwój, zapewniając całościową obsługę realizowanego procesu.

Zrealizował liczne projekty w obszarze pozyskiwania kapitału – m.in. przez publiczne i prywatne emisje akcji i obligacji, pozyskiwanie funduszy kapitałowych oraz dotacji dla firm.

 

W latach 1995-1998 pracował jako makler papierów wartościowych, analityk i specjalista w Domu Maklerskim Penetrator S.A. Potem zarządzał funduszem zrównoważonym (akcji i obligacji) w Towarzystwie Funduszy Powierniczych Fidelia S.A., następnie zarządzał aktywami w portfelach klientów indywidualnych w Banku Współpracy Europejskiej Asset Management S.A. Współtworzył i kierował internetowym portalem doradczym w zakresie rynków finansowych „elfin.pl”. W firmie doradczej Lemtech Konsulting Sp. z o.o. zajmował się również pozyskiwaniem dotacji i finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo pracował w consultingu, między innymi na stanowisku dyrektora departamentu instrumentów finansowych. Od 2007 roku do lutego 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Art Capital Sp. z o.o., a od 2012 – Prezesa Zarządu allStreet Sp. z o.o. (dawniej MSP Management Sp. z o.o.).

 

Zespoły projektowe

Pracujemy i współpracujemy zarówno w stałym zespole i ze stałymi współpracownikami, jak i ze specjalistami, których zapraszamy do konkretnych projektów, zgodnie z potrzebami. Dzięki wieloletniej obecności na rynku kapitałowym, skutecznie dobieramy partnerów do realizowanych projektów.

Na potrzeby projektu tworzymy zespół projektowy najlepiej odpowiadający specyfice planowanych zadań. Dbamy, aby znalazły się w nim osoby mające wszystkie potrzebne kompetencje, a zespół współdziałał na optymalnym poziomie, zapewniając osiągnięcie założonych rezultatów.

DANE REJESTROWE

Dane rejestrowe firmy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000414398

NIP 6762452235

REGON 122483403

kapitał zakładowy: 100.000,00 zł

Zapisz