Wiedza dla wybranych czyli skąd można się dowiedzieć o prywatnej emisji obligacji

Emisja prywatna – jak sama nazwa wskazuje – jest kierowana do wąskiego grona odbiorców. Nie może być ogłaszana w mediach, a nawet zapowiadana przez kogokolwiek. Jak zatem się to dzieje, że ktokolwiek dowiaduje się o możliwości ulokowania środków w obligacje?

Przepisy prawa ograniczają do 149 listę osób, które mogą otrzymać informację na temat danej emisji prywatnej. Dlatego każde przekazanie informacji na ten temat musi być rejestrowane – tak, aby nie było wątpliwości co do grona odbiorców takiej informacji. Uprawniony do informowania na ten temat jest emitent. Oprócz wysłania przygotowanego dokumentu może on również odpowiadać na ewentualne pytania potencjalnych inwestorów, ale tylko tych, którzy zostali zarejestrowani na liście odbiorców. Osoby z tego grona mogą również rozmawiać o spółce z Autoryzowanym Doradcą lub innym podmiotem przygotowującym emisję – także dopiero wtedy, gdy można mieć pewność, że znajdują się wśród tych maksymalnie 149 osób.

Emitent może mieć w swoim otoczeniu osoby potencjalnie zainteresowane taką inwestycją. Wówczas przesyła do nich propozycję nabycia. Zwykle jednak istnieje możliwość poszerzenia tego grona o inne osoby. Doradca może przekazać emitentowi kontakt do osób, które zadeklarowały zainteresowanie określonym rodzajem inwestycji. Nie może jednak sam udzielać im informacji na temat przygotowywanej emisji. Dlatego profesjonalny Doradca nigdy nie podaje żadnych danych ani na temat spółki, ani parametrów emisji. Co najwyżej upewnia się, czy w danym okresie dana osoba bierze pod uwagę ulokowanie jakichś środków w akcje lub obligacje. Aby inwestor mógł otrzymać informacje od emitenta, Doradca koniecznie musi uzyskać zgodę takiej osoby na przekazanie jej danych kontaktowych oraz na przesłanie jej informacji handlowej. Tylko wtedy emitent będzie mógł otrzymać potrzebne dane i przesłać dokumenty. Otrzymanie informacji jest niezobowiązujące. Decyzję podejmuje się bowiem po uzyskaniu kompletnej wiedzy na temat emisji.

 

 

POWRÓT