Newconnect logoCatalyst logo

4 sposoby zarabiania na „cudzych” spółkach

Nawet jeśli nie zarabiasz dużo, możesz zaprząc swoje pieniądze do pracy. Nie musisz operować dużymi kwotami. Przynajmniej na początku zacznij bezpiecznie i ucz się, jak skutecznie zwiększać kapitał i gdzie jest Twój optymalny poziom bezpieczeństwa i akceptowanego ryzyka.

Inwestycja w obligacje

Inwestując w obligacje, działasz w pewnym sensie jak bank. Pożyczasz pieniądze spółce, skarbowi państwa lub gminie i po upływie umówionego czasu otrzymujesz je z powrotem wraz z określonym z góry procentem. Z jednej strony zarabiasz podobnie jak bank, ale z drugiej strony podobnie jak bank ryzykujesz swoimi pieniędzmi. Podobnie jak bank powinieneś więc mieć wiedzę dotyczącą nie tylko spodziewanego zysku, ale także potencjalnych ryzyk związanych z inwestycją. Informacje o emitencie obligacji i jego planach rozwojowych, harmonogram spłat i szczegółowe warunki inwestycji powinny być szczegółowo określone w Propozycji Nabycia Obligacji, czyli podejmując decyzję, powinieneś znać wszystkie potrzebne parametry tej inwestycji. Warto sprawdzić, czy emisja jest dobrze zabezpieczona. Nieraz te słabo zabezpieczone (albo nawet wcale) oferują znacznie lepszy procent zysku, przy czym ten zysk, podobnie jak odzyskanie swoich pieniędzy, mogą okazać się mocno niepewne. Jeśli obligacje są notowane na Catalyst, w razie potrzeby łatwiej można skrócić okres inwestycji, odsprzedając je na giełdzie.

Akcje

Jako akcjonariusz jesteś współwłaścicielem spółki. Nie ma tu zatem żadnego zobowiązania spółki do zwrócenia Ci zainwestowanych środków. Jeśli wartość spółki rośnie, rośnie też Twój majątek w nią zainwestowany. Oczywiście w tym samym stopniu dotyczy Cię ryzyko spadku tej wartości. Dlatego wybór spółki jest oczywiście kluczowy. Jedni podchodzą do tego „fundamentalnie”, rozpoznając potencjał spółki, oceniając jej aktywa, strukturę, strategię, zdolność do radzenia sobie w razie kryzysu itd. Inni analizują „technicznie” i podejmują decyzje na podstawie trendów zmian cen akcji zauważalnych w notowaniach spółki.

Fundusze inwestycyjne

Jeśli nie chcesz analizować poszczególnych spółek i wolisz gotowy „pakiet”, fundusze mogą być dla Ciebie dobrym wyborem. Często dają one potencjalnie mniejsze szanse zysku niż akcje bądź obligacje dobrze wybranej spółki, ponieważ są tak skomponowane, aby zapewnić dywersyfikację: coś ciągnie do góry, gdy coś innego spada. Nie ma gwarancji zarobku na funduszach, ale ryzyko straty – zwłaszcza większej – jest mniejsze niż np. na akcjach gorzej radzącej sobie spółki.

Kapitał udziałowy inny niż akcje

To już zwykle propozycja dla większych graczy. Niektóre spółki są zainteresowane oddaniem części swoich udziałów za określone środki. Osoba inwestująca w ten sposób, staje się właścicielem części spółki. W zależności od swojej decyzji, może ograniczyć się do wpłacenia środków do firmy i uczestniczenia w potencjalnych zyskach (poprzez wzrost wartości posiadanych udziałów i dywidendy, jeśli będą wypłacane) lub uczestniczyć również w prowadzeniu jej działalności (np. inwestor strategiczny).