Catalyst logoNewconnect logo
O firmieO firmie

Zakres działalności

Pomagamy osiągnąć rozwój. Wprowadzamy spółki na Giełdę. Zajmujemy się doradztwem finansowym. Działamy w obszarze rynku kapitałowego i finansów przedsiębiorstw. Jako Autoryzowany Doradca NewConnect i Autoryzowany Doradca Catalyst realizujemy procesy wprowadzenia na oba te rynki.
Pomagamy zidentyfikować najlepsze źródło finansowania. Towarzyszymy spółce na wszystkich etapach realizowanego z nami procesu. Opracowujemy potrzebne dokumenty, w tym dokument ofertowy. Doradzamy przy pozyskiwaniu finansowania dla spółek i gmin, w tym poprzez emisje akcji i obligacji. Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów ofertowych i analitycznych obejmujących analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy opłacalności finansowej i ekonomicznej inwestycji, studia wykonalności, biznesplany i prospekty emisyjne. Wspieramy naszych Klientów w procesie wchodzenia i funkcjonowania na rynku kapitałowym.

O nas

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorstwa mają potencjał rozwojowy, pomysły i umiejętności. Często natomiast potrzebują specjalistycznego wsparcia przy planowaniu rozwoju szeroko wykorzystującego ich potencjał, przy znajdowaniu najlepszych źródeł finansowania go oraz przeprowadzenia całego procesu z uwzględnieniem spełnienia wymogów i opracowania potrzebnych dokumentów. To obszar naszej specjalizacji.
Organizujemy proces przygotowania spółki do wejścia na:

oraz pomagamy przy podejmowaniu współpracy z funduszami typu Venture Capital i innymi podmiotami.

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą NewConnect i Autoryzowanym Doradcą Catalyst – data wpisu na listę 13.05.2015 r.

allStreet - jesteśmy wiarygodni

gpw autoryzacja

GPW Autoryzacja 2017

W wyniku oceny przeprowadzonej w 2017 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. znalazła się w grupie pierwszej – najwyżej ocenionych Autoryzowanych Doradców.

gpw autoryzacja

GPW Autoryzacja 2018

W wyniku oceny przeprowadzonej w 2018 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. znalazła się w grupie pierwszej – najwyżej ocenionych Autoryzowanych Doradców.

gpw autoryzacja

GPW Autoryzacja 2019

W wyniku oceny przeprowadzonej w 2019 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. znalazła się w grupie pierwszej – najwyżej ocenionych Autoryzowanych Doradców.

gpw autoryzacja

GPW Autoryzacja 2020

W wyniku oceny przeprowadzonej w 2020 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. została bardzo wysoko oceniona jako Autoryzowany Doradca i znalazła się w górnej granicy grupy drugiej.

gpw autoryzacja

GPW Autoryzacja 2021

W wyniku oceny przeprowadzonej w 2021 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. została bardzo wysoko oceniona jako Autoryzowany Doradca i znalazła się w górnej granicy grupy drugiej.

gpw autoryzacja

GPW Autoryzacja 2022

W wyniku oceny przeprowadzonej w 2022 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. została bardzo wysoko oceniona jako Autoryzowany Doradca i znalazła się w górnej granicy grupy drugiej.

gpw autoryzacja

GPW Autoryzacja 2023

W wyniku oceny przeprowadzonej w 2023 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. allStreet Sp. z o.o. została bardzo wysoko oceniona jako Autoryzowany Doradca i znalazła się w grupie drugiej.

Msues logo
Artur Bielaszka

Artur Bielaszka

Od ponad dwudziestu lat związany z rynkiem kapitałowym, inicjator, współzałożyciel i Prezes Zarządu Art Capital (do lutego 2015) i MSP Management (obecnie allStreet). Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (od 1998 roku – licencja nr 131), Makler Papierów Wartościowych (od 1994 roku – licencja nr 864) i Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (od 2011 roku – certyfikat nr 156/2011). Absolwent Politechniki Krakowskiej i Podyplomowych Studiów Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Specjalizuje się w obszarze finansowania rozwoju przedsiębiorstw, głównie poprzez emisje akcji na NewConnect i głównym parkiecie Giełdy oraz obligacji na Catalyst, a także fundusze kapitałowe i Anioły Biznesu. Przeprowadza kompleksowe procesy w spółkach, obejmujące analizę finansową, wycenę przedsiębiorstw, badanie spółek pod kątem perspektyw i optymalnych sposobów pozyskania kapitału na rozwój, zapewniając całościową obsługę realizowanego procesu.

Zrealizował liczne projekty w obszarze pozyskiwania kapitału – m.in. przez publiczne i prywatne emisje akcji i obligacji, pozyskiwanie funduszy kapitałowych oraz dotacji dla firm.

W latach 1995-1998 pracował jako makler papierów wartościowych, analityk i specjalista w Domu Maklerskim Penetrator S.A. Potem zarządzał funduszem zrównoważonym (akcji i obligacji) w Towarzystwie Funduszy Powierniczych Fidelia S.A., następnie zarządzał aktywami w portfelach klientów indywidualnych w Banku Współpracy Europejskiej Asset Management S.A. Współtworzył i kierował internetowym portalem doradczym w zakresie rynków finansowych „elfin.pl”. W firmie doradczej Lemtech Konsulting Sp. z o.o. zajmował się również pozyskiwaniem dotacji i finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo pracował w consultingu, między innymi na stanowisku dyrektora departamentu instrumentów finansowych. Od 2007 roku do lutego 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Art Capital Sp. z o.o., a od 2012 – Prezesa Zarządu allStreet Sp. z o.o. (dawniej MSP Management Sp. z o.o.).

 

Anna Chadzińska-Bielaszka

psycholog i specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, z wieloletnim doświadczeniem w projektach rozwojowych dla firm, menadżerów i specjalistów. Od ponad 20 lat na stanowiskach   menadżerskich jako Human Resources Manager, Dyrektor Personalny i Dyrektor ds. Rozwoju i Zasobów Ludzkich.
Ma duże doświadczenie w całościowym opracowywaniu i planowaniu dużych projektów, w tym m.in. Assessment i Development Center. Przeprowadza diagnozę organizacyjno – kompetencyjną oraz opracowuje systemy kompetencji i kompleksowo prowadzi sesje. Zrealizowała większość działań z obszaru HR oraz zadania z zakresu strategii i rozwoju. W centrum zainteresowań zawodowych umieszcza planowanie i realizowanie rozwoju osób i organizacji, myślenie strategiczne oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów. Najchętniej współpracuje z firmami, menadżerami i specjalistami otwartymi na nowe spojrzenie i nieszablonowe rozwiązania, gotowymi ograniczyć rutynę na rzecz rozwoju i przekraczania ograniczeń.

Dariusz Zieliński

wieloletni specjalista w obszarze rynku kapitałowego, z doświadczeniem jako dyrektor, menadżer, koordynator i na samodzielnych stanowiskach. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Studiów Podyplomowych Wyceny Nieruchomości na Politechnice Szczecińskiej. Certyfikowany Doradca NewConnect.
Ma doświadczenie w domach maklerskich, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowyc oraz w pracy i współpracy ze spółkami giełdowymi,  Specjalizuje się w doradztwie dla spółek w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, we wdrażaniu regulacji MAR, prowadzi szkolenia dotyczące informacji poufnych, interpretacji przepisów, zajmuje się opracowywaniem regulaminów, procedur dotyczących zarządzania informacją poufną, organizacja WZA, bieżącym doradztwem w zakresie polityki informacyjnej. Uczestniczy w projektach przygotowywania spółek do wejścia na rynek NewConnect.

Monika Widacka

absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu MBA przy Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku „Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne”. Certyfikowany Doradca NewConnect.
Adwokat z doświadczeniem w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym na rzecz spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu. Zajmuje się m.in. transakcjami przy fuzjach i przejęciach, restrukturyzacjami grup kapitałowych, bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, również spółek publicznych. Ma doświadczenie we współpracy z podmiotami notowanymi na rynku regulowanym oraz rynkach NewConnect i Catalyst, a także w doradztwie dla emitentów w zakresie wykonywania przez nich obowiązków informacyjnych.

 

Zespoły projektowe

Zespoły projektowe

Pracujemy i współpracujemy zarówno w stałym zespole i ze stałymi współpracownikami, jak i ze specjalistami, których zapraszamy do konkretnych projektów, zgodnie z potrzebami. Dzięki wieloletniej obecności na rynku kapitałowym, skutecznie dobieramy partnerów do realizowanych projektów.

Na potrzeby projektu tworzymy zespół projektowy najlepiej odpowiadający specyfice planowanych zadań. Dbamy, aby znalazły się w nim osoby mające wszystkie potrzebne kompetencje, a zespół współdziałał na optymalnym poziomie, zapewniając osiągnięcie założonych rezultatów.

Dane rejestrowe

Dane rejestrowe firmy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000414398

NIP 6762452235

REGON 122483403

kapitał zakładowy: 100.000,00 zł