logo catalyst logo new connect

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pozyskujemy kapitał na rozwój. Wprowadzamy spółki na Giełdę. Zajmujemy się doradztwem finansowym. Działamy w obszarze rynku kapitałowego i finansów przedsiębiorstw. Jako Autoryzowany Doradca NewConnect i Autoryzowany Doradca Catalyst realizujemy procesy wprowadzenia na oba te rynki.
Pomagamy znaleźć najlepsze źródło finansowania, organizujemy proces pozyskania kapitału i towarzyszymy spółce na wszystkich jego etapach. Opracowujemy dokumenty ofertowe i inne potrzebne dla pozyskania finansowania. Doradzamy przy pozyskiwaniu finansowania dla spółek i gmin, w tym poprzez emisje akcji i obligacji. Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów ofertowych i analitycznych obejmujących analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy opłacalności finansowej i ekonomicznej inwestycji, studia wykonalności, biznesplany I prospekty emisyjne. Wspieramy naszych Klientów w procesie wchodzenia i funkcjonowania na rynku kapitałowym.

O NAS

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorstwa mają potencjał rozwojowy, pomysły i umiejętności. Często natomiast potrzebują specjalistycznego wsparcia przy znajdowaniu najlepszych źródeł finansowania swojego rozwoju oraz przeprowadzenia procesu pozyskania tego finansowania. To obszar naszej specjalizacji.
Organizujemy proces pozyskania kapitału z wykorzystaniem:

i z innych źródeł.

allStreet – jesteśmy wiarygodni

GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2017

GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2018

GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2019

GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2020

GPW Autoryzacja
GPW Autoryzacja 2021

Znak jakości

Artur Bielaszka – Prezes Zarządu

Od dwudziestu lat związany z rynkiem kapitałowym, inicjator, współzałożyciel i Prezes Zarządu Art Capital (do lutego 2015) i MSP Management (obecnie allStreet). Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (od 1998 roku – licencja nr 131), Makler Papierów Wartościowych (od 1994 roku – licencja nr 864) i Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (od 2011 roku – certyfikat nr 156/2011). Absolwent Politechniki Krakowskiej i Podyplomowych Studiów Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Specjalizuje się w obszarze finansowania rozwoju przedsiębiorstw, głównie poprzez emisje akcji na NewConnect i głównym parkiecie Giełdy oraz obligacji na Catalyst, a także fundusze kapitałowe i Anioły Biznesu. Przeprowadza kompleksowe procesy w spółkach, obejmujące analizę finansową, wycenę przedsiębiorstw, badanie spółek pod kątem perspektyw i optymalnych sposobów pozyskania kapitału na rozwój, zapewniając całościową obsługę realizowanego procesu.

Zrealizował liczne projekty w obszarze pozyskiwania kapitału – m.in. przez publiczne i prywatne emisje akcji i obligacji, pozyskiwanie funduszy kapitałowych oraz dotacji dla firm.

 

W latach 1995-1998 pracował jako makler papierów wartościowych, analityk i specjalista w Domu Maklerskim Penetrator S.A. Potem zarządzał funduszem zrównoważonym (akcji i obligacji) w Towarzystwie Funduszy Powierniczych Fidelia S.A., następnie zarządzał aktywami w portfelach klientów indywidualnych w Banku Współpracy Europejskiej Asset Management S.A. Współtworzył i kierował internetowym portalem doradczym w zakresie rynków finansowych „elfin.pl”. W firmie doradczej Lemtech Konsulting Sp. z o.o. zajmował się również pozyskiwaniem dotacji i finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo pracował w consultingu, między innymi na stanowisku dyrektora departamentu instrumentów finansowych. Od 2007 roku do lutego 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Art Capital Sp. z o.o., a od 2012 – Prezesa Zarządu allStreet Sp. z o.o. (dawniej MSP Management Sp. z o.o.).

Zespoły projektowe

Pracujemy i współpracujemy zarówno w stałym zespole i ze stałymi współpracownikami, jak i ze specjalistami, których zapraszamy do konkretnych projektów, zgodnie z potrzebami. Dzięki wieloletniej obecności na rynku kapitałowym, skutecznie dobieramy partnerów do realizowanych projektów.

Na potrzeby projektu tworzymy zespół projektowy najlepiej odpowiadający specyfice planowanych zadań. Dbamy, aby znalazły się w nim osoby mające wszystkie potrzebne kompetencje, a zespół współdziałał na optymalnym poziomie, zapewniając osiągnięcie założonych rezultatów.

DANE REJESTROWE

Dane rejestrowe firmy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000414398

NIP 6762452235

REGON 122483403

kapitał zakładowy: 100.000,00 zł

Zapisz