logo catalyst logo new connect

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pozyskujemy kapitał na rozwój. Wprowadzamy spółki na Giełdę. Zajmujemy się doradztwem finansowym. Działamy w obszarze rynku kapitałowego i finansów przedsiębiorstw. Jako Autoryzowany Doradca NewConnect i Autoryzowany Doradca Catalyst realizujemy procesy wprowadzenia na oba te rynki.
Pomagamy znaleźć najlepsze źródło finansowania, organizujemy proces pozyskania kapitału i towarzyszymy spółce na wszystkich jego etapach. Opracowujemy dokumenty ofertowe i inne potrzebne dla pozyskania finansowania. Zajmujemy się pozyskiwaniem finansowania dla spółek i gmin poprzez emisje akcji i obligacji. Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów ofertowych i analitycznych obejmujących analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy opłacalności finansowej i ekonomicznej inwestycji, studia wykonalności, biznesplany I prospekty emisyjne. Wspieramy naszych Klientów w procesie wchodzenia i funkcjonowania na rynku kapitałowym.

O NAS

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorstwa mają potencjał rozwojowy, pomysły i umiejętności. Często natomiast potrzebują specjalistycznego wsparcia przy znajdowaniu najlepszych źródeł finansowania swojego rozwoju oraz przeprowadzenia procesu pozyskania tego finansowania. To obszar naszej specjalizacji.
Organizujemy proces pozyskania kapitału z wykorzystaniem:

i z innych źródeł.

allStreet – jesteśmy wiarygodni

Znak jakości

ZESPÓŁ

Artur Bielaszka – Prezes Zarządu

 

Od dwudziestu lat związany z rynkiem kapitałowym, inicjator, współzałożyciel i Prezes Zarządu Art Capital (do lutego 2015) i MSP Management (obecnie allStreet). Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (od 1998 roku – licencja nr 131), Makler Papierów Wartościowych (od 1994 roku – licencja nr 864) i Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (od 2011 roku – certyfikat nr 156/2011). Absolwent Politechniki Krakowskiej i Podyplomowych Studiów Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 

Specjalizuje się w obszarze finansowania rozwoju przedsiębiorstw, głównie poprzez emisje akcji na NewConnect i głównym parkiecie Giełdy oraz obligacji na Catalyst, a także fundusze kapitałowe i Anioły Biznesu. Przeprowadza kompleksowe procesy w spółkach, obejmujące analizę finansową, wycenę przedsiębiorstw, badanie spółek pod kątem perspektyw i optymalnych sposobów pozyskania kapitału na rozwój, zapewniając całościową obsługę realizowanego procesu.

 

Zrealizował liczne projekty w obszarze pozyskiwania kapitału – m.in. przez publiczne i prywatne emisje akcji i obligacji, pozyskiwanie funduszy kapitałowych oraz dotacji dla firm.

 

W latach 1995-1998 pracował jako makler papierów wartościowych, analityk i specjalista w Domu Maklerskim Penetrator S.A. Potem zarządzał funduszem zrównoważonym (akcji i obligacji) w Towarzystwie Funduszy Powierniczych Fidelia S.A., następnie zarządzał aktywami w portfelach klientów indywidualnych w Banku Współpracy Europejskiej Asset Management S.A. Współtworzył i kierował internetowym portalem doradczym w zakresie rynków finansowych „elfin.pl”. W firmie doradczej Lemtech Konsulting Sp. z o.o. zajmował się również pozyskiwaniem dotacji i finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo pracował w consultingu, między innymi na stanowisku dyrektora departamentu instrumentów finansowych. Od 2007 roku do lutego 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Art Capital Sp. z o.o., a od 2012 – Prezesa Zarządu allStreet Sp. z o.o. (dawniej MSP Management Sp. z o.o.).

 

Zespoły projektowe

Pracujemy i współpracujemy zarówno w stałym zespole i ze stałymi współpracownikami, jak i ze specjalistami, których zapraszamy do konkretnych projektów, zgodnie z potrzebami. Dzięki wieloletniej obecności na rynku kapitałowym, skutecznie dobieramy partnerów do realizowanych projektów.

Na potrzeby projektu tworzymy zespół projektowy najlepiej odpowiadający specyfice planowanych zadań. Dbamy, aby znalazły się w nim osoby mające wszystkie potrzebne kompetencje, a zespół współdziałał na optymalnym poziomie, zapewniając osiągnięcie założonych rezultatów.

DANE REJESTROWE

Dane rejestrowe firmy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000414398

NIP 6762452235

REGON 122483403

kapitał zakładowy: 100.000,00 zł

Zapisz