Catalyst logoNewconnect logo
Doświadczenie allStreetDoświadczenie allStreet

Doświadczenie

Gwarantujemy najwyższą jakość realizowanych usług dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku kapitałowym. Zawsze dobieramy zespół projektowy tak, aby dysponował wszystkimi potrzebnymi kompetencjami, a wspólne działanie przynosiło wartość dodaną. W miarę potrzeby współpracujemy też z zewnętrznymi podmiotami – np. biurami maklerskimi – które dzięki wieloletniej współpracy trafnie zapraszamy do udziału w konkretnych przedsięwzięciach.

W ramach działań Autoryzowanego Doradcy NewConnect, spółki obecnie i wcześniej obsługiwane przy realizacji obowiązków informacyjnych: VIRTUAL VISION S.A., MERA S.A., READ-GENE S.A., APIS S.A., WEST REAL ESTATE S.A., TRUE GAMES SYNDICATE S.A., POLSKA MEAT S.A., LUKARDI S.A., DRAW DISTANCE S.A., BIZTECH KONSULTING S.A., DITIX S.A., ROBS GROUP LOGISTIC S.A. Spółki wprowadzone na NewConnect: BIZTECH KONSULTING S.A., DITIX S.A , wtórne emisje: TRUE GAMES SYNDICATE S.A., LUKARDI S.A., BIZTECH KONSULTING S.A., DITIX S.A.

O umiejętności budowania skutecznych zespołów i realizacji projektów na wysokim poziomie świadczą dotychczasowe rezultaty. Najważniejsze projekty zrealizowane przez allStreet oraz w ramach poprzedniej spółki stworzonej z inspiracji Prezesa i założyciela allStreet, którą kierował jako Prezes Zarządu od jej utworzenia do lutego 2015 i inne większe zrealizowane projekty, m.in.:

Unimot S.A.

obszar działania spółki:

obrót olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym oraz energią elektryczną.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo w procesie przygotowania dokumentów, emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Sporządzenie części ekonomiczno-finansowej prospektu emisyjnego, koordynacja i doradztwo w całym procesie opracowania kompletnego dokumentu. W efekcie emisji spółka pozyskała 99 mln zł.

Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

obszar działania spółki:

firma windykacyjna, prowadzi kompleksową obsługę wierzytelności, serwisuje portfele wierzytelności konsumenckich i biznesowych, obsługuje portfele wierzytelności masowych.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo w procesach emisji obligacji dla emisji serii B, C, D, , E, F.

BizTech S.A.

obszar działania spółki:

usługi informatyczne w obszarach: outsourcingu, w tym prowadzenia centrum wsparcia; bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych; wytwarzania, integracji i dostarczania systemów informatycznych; szkoleń; sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji.

zakres zrealizowanych prac:

przygotowanie, koordynacja i wprowadzenie spółki na rynek NewConnect – debiut na rynku notowań 21 sierpnia 2017.

Vistula Group S.A.

obszar działania spółki:

produkcja i dystrybucja odzieży damskiej i męskiej oraz biżuterii w oparciu o własne projekty. Spółka posiada marki: Vistula, Wólczanka, W.Kruk, Deni Cler. Jest jedną z najbardziej znanych firm działających w branży odzieżowej i jubilerskiej w Polsce

zakres zrealizowanych prac:

prowadzenie jako lider konsorcjum, organizowanie i koordynacja projektu emisji akcji serii K (2012) oraz akcji serii M (2013) na Giełdzie Papierów Wartościowych, wykonanie części finansowej, pilotowanie prac aż do zatwierdzenia prospektu emisyjnego i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

READ-GENE S.A.

obszar działania spółki:

spółka innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia różnych rodzajów nowotworów złośliwych. Spółka korzysta z technologii w zakresie m.in. testów genetycznych i prewencyjnych metod leczenia.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych i funkcjonowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Wojas S.A.

obszar działania spółki:

produkcja obuwia damskiego i męskiego, również modeli młodzieżowych, obuwia trekkingowego, obuwia dla wojska, leśnictwa i administracji państwowej, galanterii skórzanej, wielkość produkcji to kilkaset tysięcy par obuwia rocznie, eksport, sprzedaż w 160 własnych salonach sprzedaży w Polsce, na Słowacji i na Ukrainie.

zakres zrealizowanych prac:

organizacja procesu IPO – przygotowanie prospektu emisyjnego w celu przeprowadzenia pierwszej publicznej emisji akcji i wprowadzenia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych, rola doradcy finansowego (2008) oraz przygotowanie prospektu dla celów wprowadzenia akcji serii A na Giełdę (2012).

API SMART S.A.

obszar działania spółki:

firma inżynierska świadcząca usługi projektowania, kierowania robotami (w tym Generalny Wykonawca), wdrożeniami i serwisem technicznej infrastruktury nowoczesnych budynków, w tym nowoczesne systemy energetyczne i teletechniczne, automatyka i instalacje bezpieczeństwa.

zakres zrealizowanych prac:

analiza ekonomiczna i sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa.

LUKARDI S.A.

obszar działania spółki:

firma informatyczna specjalizująca się w opartych na oprogramowaniu SAP usługach wdrożeniowych, doradczych, hostingowych oraz budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo przy wprowadzaniu akcji serii B2 na NewConnect, doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych i funkcjonowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Ditix S.A.

obszar działania spółki:

(wcześniej FTI Profit S.A.) – od 2015 roku działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością spółki jest zakup wierzytelności i odzyskiwanie ich na własny rachunek.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo przy wprowadzaniu spółki na rynek NewConnect, wprowadzenie akcji serii D i E, doradztwo przy wppełnianiu obowiązków informacyjnych i funkcjonowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

SAF S.A.

obszar działania spółki:

windykacja wierzytelności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, usprawnianie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektorów B2B i B2C, obrót wierzytelnościami, windykacja wierzytelności na zlecenie, ochrona (monitoring) wierzytelności.

zakres zrealizowanych prac:

zorganizowanie procesu emisji obligacji serii A o wartości 2 mln zł, pełnienie roli doradcy finansowego i Autoryzowanego Doradcy Catalyst, wprowadzenie obligacji do obrotu na rynek ASO Catalyst. (2013). Zorganizowanie procesu emisji obligacji serii B (luty 2016) o wartości ok 2,3 mln zł oraz serii C (sierpień 2016) o wartości ok 1,1 mln zł.

Draw Distance S.A.

obszar działania spółki:

(wcześniej iFun4all) – niezależne studio i wydawca gier na PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS i Android, twórcy gier takich jak Vampire: The Masquerade – Coteries of New York, Serial Cleaner, Halls of Horror, Ritual Crown of Horns, Far Peak, docenionych i nagrodzonych na świecie.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo przy wppełnianiu obowiązków informacyjnych i funkcjonowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

IFL S.A.

obszar działania spółki:

Internetowy Fundusz Leasingowy, instytucja finansowa zorientowana na zaspokajanie zmieniających się potrzeb przedsiębiorców, w oparciu o elastyczne procedury i stawiając na szybkość działania, przygotowuje indywidualne oferty umożliwiające finansowanie rozwoju małych i większych firm.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo w procesie przygotowania do realizacji programu emisji obligacji, doradztwo przy przygotowaniu do emisji obligacji serii A1.

Ignibit S.A.

obszar działania spółki:

spółka zajmująca się produkcją autorskich gier wideo, AR pozwalającą na umieszczanie wirtualnych obiektów w wybranym środowisku. VR wykorzystywaną m.in. do prezentacji, szkolenia, wizualizacji, rozrywki, a także realizacją strategicznych kontraktów komercyjnych.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo w procesie przygotowania spółki do debiutu na rynku NewConnect.

Naster Sp. z o.o.

obszar działania spółki:

firma działająca na rynku energii i gazu, oferująca rozwiązania z obszaru fotowoltaiki, pomp ciepła, turbin wiatrowych, ładowarek, carportów, związane z energią słoneczną i energią wiatrową, oferująca audyty energetyczne i DSR oraz odkup zielonej energii.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo przy formułowaniu strategii rozwoju, przygotowanie do debiutu na rynku NewConnect, analiza finansowa, opracowywanie prognoz finansowych i sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa

Haskoning DHV Polska sp. z o.o.

obszar działania spółki:

spółka od 1951r. zajmująca się kompleksowym projektowaniem i doradztwem w zakresie budownictwa i gospodarki wodnej, biorąca udział w większości kluczowych projektów realizowanych na terenie Polski, świadcząca specjalistyczne usługi inżynieryjne, projektowe, doradcze oraz w zakresie zarządzania i nadzoru.

zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie na zlecenie PGW Wody Polskie analizy przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej w części ekonomicznej i finansowej – przewidywane nakłady inwestycyjne w 5 wariantach w kwotach zależnych od wariantu wahające się w granicach 3,7 – 17,6 miliardów zł.

KLON S.A.

obszar działania spółki:

spółka działa od 1991 roku Zajmuje się produkcją tarcicy mokrej i suchej, elementów przeznaczonych do produkcji mebli, podłóg, schodów i galanteri drzewnej oraz płyt klejonych.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo w procesie przygotowania i przeprowadzenia emisji prywatnej obligacji na okaziciela serii H i wprowadzenia ich do obrotu na rynku Catalyst. W wyniku emisji spółka pozyskała 2 mln zł.

Apis S.A.

obszar działania spółki:

firma specjalizująca się w budowie całorocznych domów z drewna. Jej oferta obejmuje budowę drewnianych domów szkieletowych oraz domów z bali pozwalających na dowolne aranżacje dostępnej przestrzeni.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo przy wppełnianiu obowiązków informacyjnych i funkcjonowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

BVT S.A.

obszar działania spółki:

windykacja wierzytelności. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.

zakres zrealizowanych prac:

zorganizowanie procesu dwóch emisji obligacji serii C ( kwiecień 2017) i serii D ( lipiec 2017). W efekcie przeprowadzonych emisji spółka pozyskała od inwestorów kapitał o wartości 5 mln złotych.

Prometheus S.A.

obszar działania spółki:

projektant i producent nowej klasy dronów (UAV), do rozmów na odległość w czasie rzeczywistym, z możliwością automatycznego monitorowania i śledzenia osób i maszyn, o najwyższych dostępnych na świecie parametrach technicznych, dla różnych sektorów, w tym organów ścigania, służb ratowniczych, energetyki.

zakres zrealizowanych prac:

doradztwo w procesach przygotowania do emisji akcji serii E

Private Equity Managers S.A.

obszar działania spółki:

zarządzanie różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital, poprzez własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych MCI Capital TFI

zakres zrealizowanych prac:

udział w projekcie oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, w tym sporządzenie prospektu emisyjnego w częściach ekonomicznych – zatwierdzenie prospektu emisyjnego 11 marca 2015.

Kino Polska TV Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

branża medialna, produkcja i dystrybucja 5 filmowych kanałów telewizyjnych (Kino Polska, FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox HD i FilmBox Family), w tym 3 kanały w segmencie premium i przygotowywane kolejne z tego segmentu (FilmBox Action, FightBox i FashionBox) oraz planowane następne (Kino Polska HD, Kino Polska Muzyka).

zakres zrealizowanych prac:

rola doradcy finansowego, udział w upublicznieniu spółki we współpracy z kancelarią prawną i oferującym, zakończony zatwierdzeniem prospektu (2011).

JWW Invest S.A.

obszar działania spółki:

usługi montażowych w energetyce – energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, ciepłownictwo oraz część przemysłu, w której występuje energetyka.

zakres zrealizowanych prac:

wprowadzenie spółki na rynek NewConnect – debiut na rynku notowań 6 sierpnia 2014.

Termo-Rex S.A.

obszar działania spółki:

obróbka cieplna elementów stalowych oraz złącz spawanych, usługi podgrzewania przed spawaniem, dostarczanie termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych, produkcja maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej.

zakres zrealizowanych prac:

przeprowadzenie procesu wprowadzenia akcji spółki do obrotu na NewConnect, zadania wynikające z pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy (2011).

Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

odlewnictwo, produkcja odlewów z żeliwa szarego, sferoidalnego, wermikularnego, staliwa węglowego i stopowego oraz stopów aluminium do armatury przemysłowej i wodnokanalizacyjnej, części maszyn i urządzeń, podzespoły do motoryzacji, elementy trakcji kolejowej, ponad 65 % produkowanych odlewów sprzedawanych jest do krajów Unii Europejskiej

zakres zrealizowanych prac:

rola doradcy finansowego, współpraca z doradcą prawnym i z oferującym, proces zakończony zatwierdzeniem prospektu emisyjnego w ciągu 41 dni (2010).

Biofactory S.A

obszar działania spółki:

produkcja wyrobów drewnianych, planowana produkcja energii elektrycznej i ciepła z biomasy powstającej podczas produkcji z drewna oraz sprzedaż eko-certyfikatów

zakres zrealizowanych prac:

opracowanie Memorandum oraz Dokumentu Informacyjnego służącego wprowadzeniu akcji spółki na NewConnect, pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy spółki oraz wprowadzenie jej akcji do alternatywnego systemu obrotu (2012)

Dektra Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

handel materiałami budowlanymi, głównie dla kilku segmentów budownictwa: systemy dociepleń, sucha zabudowa, izolacje, dekarstwo, budownictwo drogowe, budownictwo hydrologiczne, hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej

zakres zrealizowanych prac:

zorganizowanie procesu emisji akcji i wprowadzenia na rynek NewConnect – opracowanie memorandum dla przeprowadzenia oferty prywatnej, upublicznienie spółki, rejestracja akcji w KDPW oraz złożenie wniosku, wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, pełnienie obowiązków Autoryzowanego Doradcy spółki, prowadzenie relacji inwestorskich (2011)

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna – DAM

obszar działania spółki:

ochrona zdrowia, sieć specjalistycznych klinik stomatologicznych oferująca kompleksową opiekę dentystyczną dla pacjentów indywidualnych i w ramach abonamentów firmowych, kompleksowe leczenie i profilaktyka, stomatologia estetyczna i zachowawcza, protetyka, ortodoncja, periodontologia, implantologia, chirurgia stomatologiczna, stomatologia dziecięca

zakres zrealizowanych prac:

sprawdzenie zgodności dokumentu informacyjnego z regulaminem ASO, pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy, wprowadzenie akcji serii D i E1 do ASO na rynek NewConnect (2011)

PZ Cormay Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

biotechnologia, diagnostyka laboratoryjna, producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor sprzętu diagnostycznego, produkcja i sprzedaż testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi, sprzedaż automatycznych analizatorów biochemicznych i hematologicznych, zautomatyzowanego systemu do analizy parazytologicznej oraz próżniowego systemu pobierania krwi.

zakres zrealizowanych prac:

opracowanie prospektu emisyjnego i przeprowadzenie procesu we współpracy z oferującym i doradcą prawnym, zakończone zatwierdzeniem prospektu już po 1,5 miesiąca od momentu jego złożenia do KNF (2010)

Advadis Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

handel hurtowy, niezależna grupa dystrybucyjna w branży piwowarskiej, alkoholi i napojów bezalkoholowych (pierwsza na polskim rynku i o ogólnopolskim zasięgu)

zakres zrealizowanych prac:

doradca finansowy odpowiadający za sporządzenie części ekonomiczno-finansowej prospektu emisyjnego, przygotowanie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J zakończone zatwierdzeniem prospektu (2010)

AEDES Sp. z o.o.

obszar działania spółki:

zakres zrealizowanych prac:

Sporządzenie wyceny oraz memorandum dla spółki w celu pozyskania kapitału (2010). Zorganizowanie procesu i przygotowanie dokumentacji dla celów pozyskania dotacji z funduszy unijnych, zakończone pozyskaniem finansowania inwestycji (2009)

UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW

obszar działania spółki:

organizowanie pobytów sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i konferencyjnych, zarówno pełnopłatnych, jak i finansowanych z NFZ

zakres zrealizowanych prac:

opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej, oceny efektywności inwestycji oraz doradztwo przy sporządzenie Testu Prywatnego Inwestora, Spółka pozyskała najwyższe w historii dofinansowanie uzdrowiska ze strony Skarbu Państwa w wysokości 28 mln zł (2011)

Akcept Finance Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

szeroki zakres usług finansowych: faktoring pełny i niepełny, dyskonto weksli, pożyczki, pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich, pośrednictwo w sprzedaży produktów

zakres zrealizowanych prac:

doradca finansowy w procesie upublicznienia spółki, doradzanie przy sporządzeniu memorandum Spółki w celu przeprowadzenia oferty prywatnej, a następnie Dokumentu Informacyjnego w celu wprowadzenia jej akcji na rynek NewConnect (2011)

Bloober Team Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

tworzenie gier komputerowych oraz gier na konsole z przeznaczeniem do cyfrowej dystrybucji

zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie memorandum Spółki w celu przeprowadzenia oferty prywatnej, a następnie Dokumentu Informacyjnego w celu wprowadzenia akcji na rynek NewConnect, wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (2011)

A1 Europe Sp. z o.o.

obszar działania spółki:

kompleksowe pozyskiwanie i obsługa dotacji unijnych dla firm

zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie analizy prawnej, wyceny, memorandum inwestycyjnego oraz pozostałych dokumentów na potrzeby pozyskania kapitału przez spółkę (2011)

Dom Aukcyjny Abbey House Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

pośrednictwo w obrocie dziełami sztuki, sprzedaż bezpośrednia i poprzez aukcje, inwestycje w dzieła sztuki, promocja artystów, działania edukacyjne na temat nowej sztuki polskiej, tworzenie własnej kolekcji dzieł sztuki

zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie memorandum w procesie upublicznienia spółki, działania przygotowawcze do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zakończone wejściem spółki na ten rynek (2011)

DOMINATA Sp. z o.o.

obszar działania spółki:

sieć kawiarni „W Biegu Cafe” na terenie Polski, sprzedaż detaliczna dla osób fizycznych, wynajem kawiarni na organizowanie m.in. eventów, spotkań prasowych, stałe umowy na świadczenie usług marketingowych podpisane ze spółkami: Coca-Cola, Philip Morris, Kompania Piwowarska, Red Bull

zakres zrealizowanych prac:

obligacje korporacyjne (oferta prywatna) – sporządzenie elementów ekonomicznych do Propozycji Nabycia (2010)

ECOTECH POLSKA Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

dostarczanie innowacyjnych na krajowym rynku kompleksowych rozwiązań technologicznych chroniących środowisko, służących usuwaniu odpadów

zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie memorandum Spółki w celu przeprowadzenia oferty prywatnej, przygotowanie Dokumentu Informacyjnego dla wprowadzenia akcji na rynek NewConnect, wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (2011)

FLUID Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

budowa Zakładów Odzysku Energii, również prace w oparciu o licencję wytwarzania biowęgla marki FLUID, uzyskanej dzięki pracom badawczo-rozwojowym prowadzonym z zaangażowaniem ośrodków naukowych, wykorzystywanie własnej technologii wykorzystania biomasy i paliw stałych do produkcji ekologicznego paliwa.

zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie memorandum Spółki w celu przeprowadzenia oferty prywatnej, a następnie Dokumentu Informacyjnego w celu wprowadzenia jej akcji na rynek NewConnect, wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Spółka pozyskała 10 mln zł z emisji prywatnej (2011)

Polska Akademia Rachunkowości SA (PAR S.A.)

obszar działania spółki:

edukacja dorosłych, szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości, podatków i finansów, a także wydawnictwo i księgarnia internetowa

zakres zrealizowanych prac:

opracowanie Dokumentu Informacyjnego pod kątem wprowadzenia spółki na NewConnect (emisja akcji), obsługa spółki jako Autoryzowany Doradca

Prom – Dragon Sp. z o.o.

obszar działania spółki:

sprzedaż artykułów do instalacji wodnych, materiałów oraz elementów do budowy sieci oraz instalacji kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych, sprzedaż geosyntetyków i elementów wykorzystywanych w drogownictwie, usługi w zakresie uszczelnień z tworzyw sztucznych, usługi transportowe

zakres zrealizowanych prac:

wykonanie wyceny spółki oraz teasera informacyjnego, opracowanie strategii pozyskania kapitału oraz memorandum inwestycyjnego ukierunkowanego na sprzedaż części udziałów spółki (2012)

Wind Mobile Spółka Akcyjna

obszar działania spółki:

dostarczanie operatorom w Polsce i za granicą, konsumentom oraz reklamodawcom mobilnych rozwiązań (związanych z telefonią komórkową) – kompleksowe rozwiązania w obszarze mobilnej rozrywki, mobilnego marketingu i mobilnej infrastruktury

zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie memorandum Spółki, a następnie Dokumentu Informacyjnego w celu wprowadzenia akcji na rynek NewConnect, wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w efekcie spółka pozyskała od inwestorów 3 mln złotych (2011)

SPO NFI

obszar działania spółki:

edukacja dorosłych, szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości, podatków i finansów, a także wydawnictwo i księgarnia internetowa

zakres zrealizowanych prac:

opracowanie Dokumentu Informacyjnego pod kątem wprowadzenia spółki na NewConnect (emisja akcji), obsługa spółki jako Autoryzowany Doradca