Newconnect logoCatalyst logo

BVT S.A.

BVT

Obszar działania:

windykacja wierzytelności. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.

Zakres zrealizowanych prac:

zorganizowanie procesu dwóch emisji obligacji serii C ( kwiecień 2017) i serii D ( lipiec 2017). W efekcie przeprowadzonych emisji spółka pozyskała od inwestorów kapitał o wartości 5 mln złotych.