Catalyst logoNewconnect logo
Obligacje CatalystObligacje Catalyst

Obligacje Catalyst

Czy emisja obligacji jest dla Ciebie realnym źródłem kapitału? Sprawdź, na jakich warunkach możesz najkorzystniej dla swojej firmy pożyczyć pieniądze.

Co robimy?

 • analiza przed podjęciem decyzji
 • określenie koniecznych do spełnienia wymogów
 • opracowanie dokumentów ofertowych
 • doradztwo w procesie emisji i przygotowania do pozyskania kapitału
 • debiut na Catalyst dla obligacji spełniających wymogi (opcjonalnie)

Zyskujesz:

 • ułatwienie pozyskania kapitału na określone przez Ciebie cele
 • możliwość pożyczenia środków na zasadach bezpieczniejszych niż z banku
 • uniknięcie konieczności przyjmowania nowych wspólników
 • jednoznacznie z góry określone warunki zwrotu otrzymanych środków
 • korzyści PR-owe, większą rozpoznawalność
 • łatwiejszy dostęp do kapitału w przyszłości

Jednym z potencjalnych źródeł kapitału dla spółki czy dla projektów komunalnych są obligacje.

Obligacje są formą pozyskania kapitału dłużnego na rozwój działalności. Szczególnie jest ona rozważana, jeśli udziałowcom zależy na pozostawieniu bez zmian swojego zaangażowania w kapitał spółki. Zaletą jest elastyczność przy ustalaniu warunków pozyskania kapitału. Naszym zadaniem w tym procesie jest analiza i przygotowanie do spełnienia koniecznych warunków do wyemitowaia obligacji i wsparcie podczas podejmowania szczegółowych decyzji, w tym w kwestii ustanowienia zabezpieczeń, rodzaju oprocentowania, formy emisji obligacji, a następnie sporządzenie potrzebnych dokumentów oraz doradztwo w całym procesie. W miarę potrzeb – podobnie, jak przy innych rodzajach projektów – pomagamy znaleźć partnerów biorących udział w tym procesie. Towarzyszymy Klientowi w całym procesie, pomagając rozstrzygać we wszystkich kwestiach budzących wątpliwości lub wymagających szczególnej uwagi.

Wprowadzenie wyemitowanych obligacji na Catalyst stanowi opcję, którą zdecydowanie warto rozważyć. Korzyścią dla emitenta może być wówczas większa łatwość pozyskania inwestorów lub nawet możliwość wyemitowania obligacji niżej oprocentowanych. Dodatkowo spółka korzysta z promocji, jaką daje notowanie instrumentów, zwiększa się wiarygodność spółki, łatwiejszy jest dostęp do kapitału w przyszłości. Zajmujemy się sporządzeniem wymaganej dokumentacji i przygotowaniem wniosku do złożenia na Catalyst.

Alternatywą dla obligacji może być emisja akcji spółki. Większe możliwości zwykle mają spółki notowane na NewConnect lub na głównym parkiecie Giełdy. Zwiększa to ich rozpoznawalność i poprawia płynność akcji. Pomagamy podjąć najlepszą dla spółki decyzję w jej konkretnej sytuacji i zgodnie z jej potrzebami, a następnie realizujemy cały proces emisji obligacji, emisji akcji, wprowadzenia na rynek NewConnect lub na Catalyst.

Z naszych doświadczeń . . .

Emisja obligacji kojarzona jest z większymi przedsiębiorstwami. Zdarzało się nam jednak przygotowywać emisje również dla niewielkich spółek. Zorganizowaliśmy emisję dla małej wówczas spółki, o wartości zaledwie czterystu tysięcy złotych. Dla tej spółki stanowiło to pokaźną kwotę i pozwoliło uruchomić ważne działania rozwojowe. Tę emisję wprowadziliśmy następnie na rynek Catalyst. Dzisiaj, aby wprowadzić emisję na ten rynek, nie może ona być mniejsza niż 1 mln zł, ale wtedy nie było jeszcze tej dolnej granicy. Dzięki tym decyzjom i zrealizowanym działaniom spółka rozpoczęła proces intensywnego, ciągłego wzrostu. Ostatnia emisja obligacji miała wartość ponad 2 mln złotych i pozwoliła na wykonanie kolejnego skoku rozwojowego.

  
Jesteś zainteresowany emisją obligacji lub wejściem na Catalyst?  Skontaktuj się z nami.