Catalyst logoNewconnect logo
GiełdaGiełda

Giełda

Giełda może być w Twoim zasięgu. Przekonaj się.

Jeśli Twoja firma może już pochwalić się stabilną sytuacją finansową lub pokazuje dynamiczny wzrost, ma potencjał rozwojowy lub pomysł na wyraźny wzrost wartości,
szkoda czekać aż prześcignie Was konkurencja.

Co robimy?

 • analiza i podjęcie decyzji
 • przeprowadzenie potrzebnych działań organizacyjno-prawnych
 • opracowanie dokumentów ofertowych
 • doradztwo przy przeprowadzaniu emisji, koordynacja procesu
 • debiut akcji na Giełdzie

Zyskujesz:

 • łatwiejszy dostęp do kapitału dzisiaj i na kolejne inwestycje
 • prestiż i awans do największych, najbardziej liczących się przedsiębiorstw
 • wiarygodność – dla klientów i kontrahentów
 • PR i efekty marketingowe
 • bezpieczeństwo działalności i wyższa wycena firmy
 • większa atrakcyjność spółki jako pracodawcy

Emisja akcji na rynku regulowanym – zarówno na głównym parkiecie, jak i na NewConnect – pociąga za sobą liczne korzyści. Pozyskanie kapitału jest tylko jedną z nich. Spółka wyraźnie zyskuje w aspekcie marketingowym – zwykle dzięki pojawieniu się na „parkiecie” jest lepiej znana, bardziej rozpoznawalna, uznawana za bardziej wiarygodną, postrzegana jako większy i poważniejszy partner i dostawca towarów bądź usług. Ważnym argumentem jest prestiż, jaki zapewnia wejście do – zwykle nielicznego w stosunku do konkurencji na rynku – grona podmiotów notowanych na GPW. Dla właścicieli ważną kwestią jest bezpieczeństwo oraz wyższa wycena spółki i przede wszystkim płynność akcji. Stosunkowo łatwo, w miarę potrzeb, można zwiększać swoje zaangażowanie w spółkę lub uwalniać środki, gdy zajdzie taka potrzeba.

 

Dla mniejszych spółek powstał rynek NewConnect spółki większe mogą wybierać między nim a głównym parkietem Giełdy. W obydwu przypadkach spółkom przybywa obowiązków – w tym dotyczących komunikowania się z rynkiem i z inwestorami. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych oraz pomagamy spółkom wywiązywać się z nich.

WPROWADZAMY SPÓŁKI NA GIEŁDĘ

W zależności od wielkości spółki, rozdrobnienia jej akcjonariatu, ale też decyzji samej spółki, można rozważać główny parkiet Giełdy lub NewConnect. W toku poszukiwania najlepszego rozwiązania wspieramy spółkę, dostarczając potrzebnej wiedzy i omawiając poszczególne aspekty każdej z opcji. Organizujemy cały proces przygotowania do debiutu giełdowego (albo kolejnej emisji akcji), pomagamy wybrać pozostałe zaangażowane podmioty – np. dom maklerski, kancelarię prawną – oraz koordynujemy całość prac. Doprowadzamy do osiągnięcia założonego celu.

Przede wszystkim pamiętamy o dobrej strategii – zarówno rozwoju spółki, który ma być wsparty odpowiednim finansowaniem, jak i pozyskania tego finansowania. Sam kapitał nie zagwarantuje pożądanego efektu, a bez przekonującego i realnego planu trudno też będzie pozyskać inwestorów. Przygotowujemy analizę spółki i jej otoczenia biznesowego, rynku oraz ryzyk, w tym analizę finansową i wycenę. Organizujemy proces przygotowania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego i innych potrzebnych dokumentów, część z nich sporządzamy sami i koordynujemy opracowywanie pozostałych.

Główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych jest przewidziany dla dużych spółek, przy czym dostępny jest dla nich również NewConnect. W obydwu przypadkach spółce przybędzie określonych obowiązków, przy czym wobec uczestników głównego parkietu będą one znacznie bardziej wymagające. W zależności od sytuacji spółki, korzyści również mogą być wyraźnie większe. Decyzja zawsze należy do spółki – naszą rolą jest pomoc w jej podjęciu poprzez rozmowę o konkretnych warunkach, w jakich spółka funkcjonuje, jej możliwościach, planach i potrzebach. Dostarczamy potrzebnej wiedzy, zawsze omawiając rzeczywistą, a nie teoretyczną czy hipotetyczną sytuację. Pomagamy też opracować różne warianty scenariuszy.

Przygotowujemy spółki do debiutu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, doradzając, konsultując poszczególne decyzje, przeprowadzając szkolenia, w tym z obowiązków informacyjnych. Pomagamy dopracować strategię oraz koordynujemy pracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt. Opracowujemy dokumenty i koordynujemy cały proces wprowadzenia akcji spółki na Giełdę. Zapewniamy spółce wsparcie w trakcie postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu i doprowadzamy całość do satysfakcjonującego finału.

Z naszych doświadczeń . . .

Klienci nawet nie podejrzewali, że jeden z bardziej znanych na rynku producentów, którego produkty znali i kupowali, faktycznie działa jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Na pewnym etapie rozwoju mogło się to stać utrudnieniem przy zawieraniu większych kontraktów, w relacjach z nowymi partnerami biznesowymi oraz przy pozyskiwaniu kapitału i przejściu na inny poziom funkcjonowania w biznesie. Rozmawialiśmy o różnych możliwościach i aspektach rozważanych rozwiązań, a następnie wspólnie wypracowaliśmy i zrealizowaliśmy plan działania. Wprowadzenie firmy na Giełdę było dla niej ważnym impulsem rozwojowym i dużym krokiem naprzód. Obecnie nasz Klient jest znaną, świetnie radzącą sobie spółką giełdową, która znakomicie wykorzystała szansę na rozwój i umocniła swoją pozycję na rynku.

Jeśli jesteś zainteresowany perspektywą giełdową lub przygotowaniem do pozyskania środków na rozwój firmy, skontaktuj się z nami.