logo catalyst logo new connect

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Czy gmina lub firma rozważa pozyskanie kapitału z dotacji na inwestycje infrastrukturalne?

Prawidłowe opracowanie wymaganych dokumentów jest konieczne dla skutecznej realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Mamy potrzebne doświadczenie, by zrobić to dobrze.

ZYSKUJESZ:

zakreslenie
  • Fundusze na inwestycje infrastrukturalne
  • Silny impuls rozwojowy
  • Większa wiarygodność w przyszłości

CO ROBIMY ?

  • Opracowanie planu, zaplanowanie inwestycji i sposobu pozyskania środków
  • Opracowanie dokumentów finansowych
  • Prawidłowe i terminowe złożenie wniosku
  • Realizacja inwestycji po uzyskaniu finansowania
  • Prawidłowe rozliczenie inwestycji

W projektach inwestycyjnych dla przedsiębiorstw komunalnych i gmin ważną część stanowi dokumentacja projektowa i prawidłowe opracowanie planów finansowych i rynkowych. Mamy doświadczenie w realizacji dużych projektów z tego zakresu. Największy infrastrukturalny projekt inwestycyjny, w którym braliśmy udział, opiewał na kwotę inwestycji w wysokości aż 17,6 miliardów złotych.

Gminy i przedsiębiorstwa komunalne mogą realizować ambitne projekty inwestycyjne, wymagające doskonałego przygotowania całej dokumentacji. Mogą to być inwestycje w rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę lub rozbudowę oczyszczalni, rozbudowę systemu gospodarki odpadami czy budowę elektrowni wodnych bądź inwestycji przeciwpowodziowych. Mamy doświadczenie w opracowywaniu potrzebnych dokumentów, planów finansowych i ekonomicznych.

Zapisz