logo catalyst logo new connect

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Czy gmina lub firma rozważa pozyskanie kapitału z dotacji na inwestycje infrastrukturalne?

Gminy i przedsiębiorstwa komunalne mogą realizować ambitne projekty inwestycyjne, wymagające doskonałego przygotowania całej dokumentacji. Mogą to być inwestycje w rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę lub rozbudowę oczyszczalni, rozbudowę systemu gospodarki odpadami czy budowę inwestycji przeciwpowodziowych.

ZYSKUJESZ:

zakreslenie
  • Fundusze na inwestycje infrastrukturalne
  • Silny impuls rozwojowy
  • Większa wiarygodność w przyszłości

CO ROBIMY ?

  • Opracowanie planu, zaplanowanie inwestycji i sposobu pozyskania środków
  • Opracowanie dokumentów finansowych
  • Prawidłowe i terminowe złożenie wniosku
  • Realizacja inwestycji po uzyskaniu finansowania
  • Prawidłowe rozliczenie inwestycji

Sporządzamy wszelkie dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o inwestycji lub dla celów pozyskania kapitału. Studia wykonalności są koniecznym elementem przy pozyskaniu środków na duże inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez przedsiębiorstwa komunalne lub gminy.

Zapisz