logo catalyst logo new connect

NEWCONNECT

Twoja firma może stać się spółką giełdową – bez konieczności spełnienia wymogów „głównego parkietu”. Mniejsze koszty, mniej formalności, maksimum korzyści.

ZYSKUJESZ:

zakreslenie
  • Łatwiejsze finansowanie inwestycji rozwojowych
  • efekty wizerunkowe – lepsza rozpoznawalność
  • większa wiarygodność
  • łatwiejszy dostęp do kapitału w przyszłości

CO ROBIMY ?

  • analiza i podjęcie decyzji
  • przeprowadzenie potrzebnych działań organizacyjno-prawnych
  • opracowanie dokumentów ofertowych
  • przeprowadzenie emisji i pozyskanie kapitału
  • debiut na NewConnect

Alternatywny System Obrotu (ASO) to „mniejszy parkiet” adresowany generalnie do mniejszych, młodszych, rozwojowych spółek. Wymogi względem nich są mniej restrykcyjne niż ma to miejsce na głównym parkiecie, dlatego szybciej można sięgnąć po tę możliwość zadebiutowania na giełdzie. Nie zamyka to drogi na duży parkiet w przyszłości – przeciwnie, lepiej znana dzięki notowaniu na NewConnect spółka, szybciej rozwijająca się dzięki pozyskanemu kapitałowi na inwestycje, ma większe szanse być zauważona i atrakcyjna na rynku regulowanym.

 

Pozyskany kapitał i wzmocnienie wizerunku dzięki NewConnect dają dużą szansę efektywnego przyspieszenia rozwoju spółki. Wymierne korzyści przynosi już opracowanie planu i strategii wdrożenia, które są konieczne przy planowaniu debiutu i same w sobie opłacają się firmie. Spółki „wchodzą” na NewConect nie tylko z powodu pojedynczego pozyskania kapitału, ale też chodzi o łatwiejszy dostęp do niego w przyszłości. Niektóre firmy starają się o debiut na tym rynku z uwagi na zwiększenie swojej wiarygodności, zwiększającej szanse na współpracę z niektórymi kooperantami, zwłaszcza zagranicznymi.

 

Przygotowując spółkę do pozyskania inwestorów, przeprowadzamy staranną analizę jej samej oraz sektora, w którym działa i uwarunkowań rynkowych, perspektyw rozwoju i potencjalnych ryzyk a także wykonujemy wycenę przedsiębiorstwa. Opracowujemy strategię pozyskania kapitału i zapewniamy wsparcie w ramach procesu, w tym obsługę prawną. Realizujemy i ułatwiamy wszystkie działania, dostarczamy potrzebnej wiedzy dotyczącej wszelkich aspektów związanych z procesem. Pomagamy spółce osiągnąć założony cel.

 

 

Obowiązki informacyjne

 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych zyskuje m.in. dostęp do kapitału, renomę i cenny oręż w walce konkurencyjnej. Przybywa jej też obowiązków. Trzeba tu wspomnieć o wymogu informowania rynku m.in. na temat wyników i znaczących zdarzeń. Jako Autoryzowany Doradca NewConnect doradzamy przy obowiązkach informacyjnych, dbając, by zostały dopełnione wszelkie wymogi formalno-prawne, a także by komunikacja spółki z inwestorami i rynkiem była na dobrym poziomie. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych.

 

Z naszych doświadczeń . . .

 

Zdarzyło nam się przygotowywać do debiutu spółkę, której jednym z głównych celów było ułatwienie dokonywania zmian w akcjonariacie, czyli upłynnienie akcji. Części akcjonariuszy zależało na zyskaniu możliwości odsprzedawania akcji lub zwiększania swojego udziału w spółce. Jednak byli i tacy, którzy obawiali się wyceny spółki przez rynek. Początkowo sprzeciwiali się więc debiutowi. Doszli jednak do przekonania, że jeśli wycena rynkowa będzie w ich ocenie zbyt niska, nie będą zmuszeni do sprzedaży. Ostatecznie akcjonariusze jednomyślnie podjęli decyzję o upłynnieniu swoich akcji poprzez wprowadzenie ich na rynek NewConnect. Daje to wszystkim możliwość decydowania o poziomie swojego zaangażowania w spółkę.

  
Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków na rozwój firmy lub wejściem na NewConnect? Skontaktuj się z nami.