Catalyst logoNewconnect logo
NewconnectNewconnect

NEWCONNECT

Przeprowadzamy pełny proces wprowadzenia akcji spółek na rynek NewConnect. Wspieramy naszych klientów od momentu podejmowania decyzji do debiutu giełdowego. Towarzyszymy także spółkom z dłuższą perspektywą wejścia na giełdę, potrzebującym więcej czasu, aby spełnić wymagania i zadebiutować w korzystnym dla siebie momencie.

Co robimy?

  • analiza sytuacji firmy i określenie koniecznych do spełnienia warunków
  • przeprowadzenie potrzebnych działań organizacyjno-prawnych
  • opracowanie dokumentów ofertowych
  • przeprowadzenie emisji i doradztwo przy pozyskiwaniu kapitału
  • debiut na NewConnect

Zyskujesz:

  • łatwiejszy dostęp do kapitału dziś i na kolejne inwestycje
  • łatwiejsze finansowanie inwestycji rozwojowych
  • efekty wizerunkowe – lepsza rozpoznawalność
  • większa wiarygodność
  • większa atrakcyjność spółki jako pracodawcy

Alternatywny System Obrotu (ASO)

to „mniejszy parkiet” adresowany generalnie do mniejszych, młodszych, rozwojowych spółek. Wymogi wobec nich są mniej restrykcyjne niż na głównym parkiecie, dlatego tą drogą szybciej można sięgnąć po możliwość zadebiutowania na giełdzie. Nie zamyka to drogi na duży parkiet w przyszłości – przeciwnie, lepiej znana dzięki notowaniu na NewConnect spółka, mająca już doświadczenie w realizowaniu zobowiązań wynikających ze statusu spółki publicznej i często szybciej rozwijająca się dzięki pozyskanemu kapitałowi na inwestycje, ma większe szanse być zauważona i atrakcyjna na rynku regulowanym.

Pozyskany kapitał i wzmocnienie wizerunku dzięki NewConnect dają dużą szansę efektywnego przyspieszenia rozwoju spółki. Wymierne korzyści przynosi już opracowanie strategii i planu wdrożenia, które są konieczne przy planowaniu debiutu i same w sobie opłacają się firmie. Spółki „wchodzą” na NewConect nie tylko z powodu pojedynczego pozyskania kapitału, ale też łatwiejszego dostępu do niego w przyszłości. Firmy starają się o debiut na tym rynku również dla poprawy swojej wiarygodności, co zwiększa szanse na współpracę z niektórymi partnerami, zwłaszcza zagranicznymi.

Przygotowując spółkę do pozyskania inwestorów, najczęściej przeprowadzamy staranną analizę jej samej oraz sektora, w którym działa i uwarunkowań rynkowych, perspektyw rozwoju i potencjalnych ryzyk, a także wykonujemy wycenę przedsiębiorstwa. Opracowujemy strategię pozyskania kapitału i zapewniamy wsparcie w ramach procesu, w tym obsługę prawną. Realizujemy i ułatwiamy wszystkie działania, dostarczamy potrzebnej wiedzy dotyczącej wszelkich aspektów związanych z procesem. Pomagamy spółce osiągnąć założony cel.

Obowiązki informacyjne

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych zyskuje m.in. dostęp do kapitału, renomę i cenny oręż w walce konkurencyjnej. Przybywa jej też obowiązków. Trzeba tu wspomnieć o wymogu informowania rynku m.in. na temat wyników i znaczących zdarzeń. Jako Autoryzowany Doradca NewConnect doradzamy przy obowiązkach informacyjnych, dbając, by zostały dopełnione wszelkie wymogi formalno-prawne, a także by komunikacja spółki z inwestorami i rynkiem była na dobrym poziomie. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych. Pomagamy podejmować decyzje, jakie informacje powinny znaleźć się na stronie internetowej w sekcji dla inwestorów. Po debiucie na rynku NewConnect spółka powinna informować o każdym potencjalnie istotnym wydarzeniu. Pomagamy przygotować się do tego i jak najlepiej wypełniać te obowiązki.

Z naszych doświadczeń . .

Zdarzyło nam się przygotowywać do debiutu spółkę, której jednym z głównych celów było upłynnienie akcji czyli ułatwienie ich sprzedaży i kupna przez akcjonariuszy. Części akcjonariuszy zależało na zyskaniu możliwości obrotu akcjami spółki – odsprzedawania ich lub zwiększania swojego udziału w spółce. Jednak byli i tacy, którzy obawiali się wyceny spółki przez rynek. Początkowo sprzeciwiali się więc debiutowi. Doszli jednak do przekonania, że mogą dobrze korzystać z nowej sytuacji. Jeśli wycena rynkowa będzie w ich ocenie zbyt niska, nie będą przecież zmuszeni do sprzedaży swoich akcji, natomiast jeśli będzie wygórowana, zyskają możliwość choćby czasowo sprzedać część posiadanych akcji z zyskiem. Ostatecznie akcjonariusze jednomyślnie podjęli decyzję o upłynnieniu swoich akcji i spółka zadebiutowała na parkiecie rynku NewConnect. Daje to wszystkim możliwość decydowania o poziomie swojego zaangażowania w spółkę.

Jesteś zainteresowany przygotowaniem do pozyskania środków na rozwój firmy lub wejściem na NewConnect?  Skontaktuj się z nami.