Pozyskiwanie i motywowanie pracowników dzięki wejściu na NewConnect lub giełdę

Wyścig po wykwalifikowanych pracowników trwa na całego. Najlepsze spółki prowadzą liczne działania służące utrzymaniu kluczowych specjalistów i menedżerów. Do szerokiego wachlarza możliwych działań warto włączyć te w szczególny sposób wiążące z firmą, jakie wynikają z jej obecności na rynku kapitałowym.

Jak płynnie i bezproblemowo wejść na NewConnect

Wiele firm dobrze funkcjonujących w swoim obszarze działania nie ma wiedzy, jakie możliwości daje rynek kapitałowy. Nie ma też wystarczającej znajomości dotyczących go przepisów prawnych. Dlatego różne fałszywe, obiegowe opinie mogą trafić na podatny grunt, a zarządzający spółką mogą mieć obawy nie mające pokrycia w…

Wprowadzenie akcji spółki na NewConnect

Panuje powszechne przekonanie, że giełda zarezerwowana jest dla bardzo dużych firm. Słysząc „spółka giełdowa”, uruchamiamy często ciąg skojarzeń z rozbudowaną organizacją o ugruntowanej pozycji na rynku

Pięć błędów przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Firmę, którą stworzyliśmy i o którą dbaliśmy, można sprzedać tylko raz. Dobre przygotowanie się, aby zmaksymalizować korzyści i ograniczyć ryzyko błędów ma więc duże znaczenie.

Sprzedaż firmy zamiast sukcesji

Znakomity, wielokrotnie nagradzany serial Sukcesja pokazuje model rodzinnego biznesu skrajny i patologiczny. Wątek przejęcia sterów w firmie jest osią wydarzeń, a jednocześnie tylko wierzchołkiem góry lodowej.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Chcesz sprzedać swoją firmę lub jej część? Zastanawiasz się, co oznacza zoeganizowana część przedsiębiorstwa?

Co to jest IPO i jaki ma związek z giełdą?

IPO czyli pierwsza publiczna oferta (z angielskiego Initial Public Offering) kiedyś była kojarzona z debiutem spółki na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, dziś coraz mniej jest podstaw do takich skojarzeń. Czy emisja akcji i giełdowy debiut spółki to to samo?

Animator rynku

Notowanie spółki na Giełdzie wiążą się z koniecznością spełnienia różnych wymogów. Jednym z nich jest zapewnienie usług animatora rynku. Co to oznacza i z czym się wiąże?

Nie ma czasu nie mieć czasu

Wygrywają ci, którzy wiedzą, co chcą zrobić lub nie wahają się tego szukać ze wszystkich sił. Jeśli firma zatrzyma się lub znacząco zwolni, będzie tylko obserwować tylne światła wyprzedzającej ją konkurencji.

Skąd wziąć pieniądze do firmy?

Jak sfinansować plany rozwojowe i inne potrzeby firmy? Z czym wiąże się wybór poszczególnych rozwiązań? Od czego zacząć podejmowanie decyzji o sposobie finansowania?