Newconnect logoCatalyst logo

Czas ma znaczenie

Największe miasta skupiające biznes tętnią życiem. Wszystko dzieje się szybko, wręcz pędzi. Poczucie presji i uczestniczenia w wyścigu wiąże się z wieloma problemami, a jedną z odpowiedzi jest nurt slow life. Jednocześnie nie sposób zignorować znaczenia czasu w walce konkurencyjnej i budowaniu skutecznego biznesu. Takie zjawiska, jak prokrastynacja czy wypalenie, mają istotne znaczenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale też dla organizacji.

Prokrastynacja

Słynne ‘pomyślę o tym jutro’ Scarlett O’Hary z “Przeminęło z wiatrem” bywa uznawane za sztandarowe hasło prokrastynatorów, czyli osób uporczywie odkładających wszystko na później. Pozornie na drugim biegunie są ci, którzy niemal przymusowo robią wszystko od razu, a konieczność opóźnienia działania wywołuje u nich dyskomfort. W biznesie ta druga postawa często jest uznawana wręcz za pożądaną. Czy słusznie?

Przede wszystkim podkreślmy, że warunkiem uznania zwlekania za prokrastynację jest dysfunkcyjność takiego postepowania, uzyskiwanie gorszych rezultatów czy znajdowanie się w gorszej sytuacji z powodu opóźnienia wykonania. Z kolei presja wykonywania wszystkiego od razu i brak umiejętności radzenia sobie z nią – mimo że nieraz przynosi dobrze widziane w miejscu pracy rezultaty – również nie wiąże się ze zdrowym stylem pracy. Doświadczany przymus utrudnia racjonalną ocenę, kiedy zasadne jest opóźnienie wykonania, a emocje nie służą ani sprawie, ani dobrostanowi psychicznemu. Scarlett równie dobrze można podejrzewać o roztropne wstrzymanie się od działania dopóki emocje nie opadną, niekoniecznie zakładać, że prokrastynuje.

Powszechne jest przecenianie silnej woli w walce z prokrastynacją. Często wydaje się, że wystarczy chcieć i się zmobilzować, aby poradzić sobie z odwlekaniem zadań lub decyzji. Źródło problemu tkwi jednak najczęściej gdzie indziej i działanie “objawowe” nie wystarczy. Nie znaczy to, że sytuacja jest beznadziejna. Przeciwnie, wiele można zrobić, rozwiązując rzeczywiste problemy, a nie siłując się z samym sobą.

Różne parametry zadań

Efektywność pracy kasjera lub sprzedawcy w sklepie wiąże się wprost z możliwie krótkim czasem oczekiwania klientów. Trudno wyobrazić sobie, żeby zamiast odebrać należność, osoba obsługująca kasę oddawała się refleksji nad zadaniem albo przesuwała problem na później. Taki charakter pracy nie zostawia przestrzeni dla wydłużania czasu wykonywania zadań. Już jednak przygotowanie przez tę samą osobę sugestii dotyczących lepszej organizacji pracy działu lub sklepu może wymagać dłuższego namysłu, a odpowiedź udzielona ‘z marszu’ prawdopodobnie będzie gorszej jakości.

Zadania wymagające przemyślenia, zebrania dodatkowych informacji, poczynienia ustaleń lub uzgodnień często wymagają opóźnienia wykonania. Nie można więc uznać wówczas, że mamy do czynienia z prokrastynacją. Przeciwnie, zadziałanie nieimpulsowe, z rozmysłem, jest racjonalne i pożądane. Trzeba też dodać, że część problemów z natury rzeczy rozwiązuje się bez naszego udziału, a zdolność uznania tego wiąże się z dojrzałością emocjonolną. Zamiast więc ograniczać się do prostych kategorii, warto poświęcić uwagę i postarać się o adekwatną diagnozę sytuacji.

Czas kosztuje

Z perspektywy organizacji czas wykonania zadań i podejmowania decyzji trzeba rozpatrywać na minimum dwóch poziomach – odnoszącym się do całej organizacji i do osób ją tworzących. Prokrastynatorzy mogą znaleźć się wszędzie, ale z perspektywy firmy ważniejsze jest, czy kultura organizacyjna sprzyja takim zachowaniom. Diagnoza sytuacji i podjęcie działań na poziomie organizacji, może być koniecznym krokiem w stronę rozwiązania problemów.

Sczególną kwestią są decyzje dotyczące rozwoju firmy. Nie jest wszystko jedno, kiedy podejmie się znaczące działania rozwojowe, tym bardziej, że rynek i konkurencja nie stoją w miejscu. Przeciąganie decyzji o potrzebnych krokach czy rezygnacja z przyspieszenia rozwoju mogą firmę dużo kosztować, a nawet zamknąć drogę do znaczącego wzrostu i zajęcia pożądanej pozycji na rynku.

W allStreet pomagamy przygotować się do rozwoju i do pozyskania potrzebnego finansowania. Przeprowadzamy diagnozę organizacji, identyfikujemy potrzeby i szukamy trafnych odpowiedzi na nie. W wielu realizowanych przez nas projektach spotykamy się z problemami związanymi z czasem, zarówno w odniesieniu do organizacji, jak i funkcjonujących w niej ludzi. Pomagamy systemowo rozwiązywać problemy, uwzględniając specyfikę zespołu i realia firmy.