logo catalyst logo new connect

POZYSKANIE KAPITAŁU

Masz pomysł na rozwój swojej firmy? Wspólnie znajdziemy najlepszy sposób na sfinansowanie jego realizacji. Sprawdź, z jakich źródeł kapitału możesz efektywnie skorzystać.

ZYSKUJESZ:

zakreslenie
 • kapitał na realizację inwestycji
 • skokowe zwiększenie „rozmiaru” firmy
 • możliwość wykorzystania koniunktury lub nadarzających się okazji
 • wzrost siły przetargowej Twojej firmy
 • wyprzedzenie konkurencji
 • dostęp do większego kapitału w razie potrzeby

CO ROBIMY ?

 • analiza sytuacji firmy
 • sformułowanie celu i strategii biznesowej
 • analiza i wybór sposobu finansowania
 • przygotowanie indywidualnej strategii pozyskania kapitału
 • opracowanie dokumentów i uchwał
 • realizacja procesu pozyskania kapitału

Najczęściej warunkiem silnego rozwoju przedsiębiorstwa są dobrze zaplanowane inwestycje. Potrzebny jest zatem zarówno kapitał na rozwój firmy, jak i strategia rozwoju.
Jak pozyskać kapitał ?

Analizując sytuację i potrzeby Klienta, szukamy optymalnego źródła finansowania – przez kapitał udziałowy lub dłużny – spośród wielu dostępnych opcji, w tym:

Analizujemy możliwości i koszty pozyskania kapitału przez firmę oraz pomagamy podjąć najlepsze decyzje w tym zakresie. Przygotowujemy i koordynujemy realizację wszystkich elementów, a w tym pomagamy dobrać inne podmioty jeśli są potrzebne.
Dbamy o jak najlepszy finał realizowanych projektów.

Z naszych doświadczeń . . .
Większość projektów związanych z pozyskaniem kapitału na rozwój i inwestycje dotyczy spółek, które już mogą pochwalić się osiągnięciami, mają rosnącą sprzedaż i udowodniły zdolność do generowania regularnych zysków. Potencjalni inwestorzy postrzegają wówczas spółkę jako bardziej wiarygodną i wyżej oceniają bezpieczeństwo inwestycji. Jeden z klientów, który skutecznie pozyskał finansowanie poprzez kapitał udziałowy, w momencie realizowania dla niego tego procesu, dopiero rozpoczynał działalność. W tym przypadku wizja, co chce robić, dopracowana strategia, bardzo dobrze sprecyzowane plany i wykazanie zainteresowania swoją ofertą m.in. poprzez wstępne uzgodnienia z odbiorcami produktów, umożliwiły uruchomienie dla niego działań ukierunkowanych na pozyskanie finansowania. Argumenty i fakty przekonały nas, dzięki czemu mogliśmy opracować przekonującą i opartą o mocne argumenty informację o spółce dla inwestorów. W tym przypadku okazało się to wystarczające, by z powodzeniem przeprowadzić cały proces. Pozwoliło to spółce odnotowywać systematyczny wzrost i bardzo dobrze radzić sobie na rynku.
Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków na rozwój firmy? Skontaktuj się z nami.