Autoryzowany Doradca

Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych na NewConnect oraz dotkliwe potencjalne sankcje za ich niedopełnienie stawiają uczestników tego rynku w nowej sytuacji. Muszą oni zmierzyć się z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia MAR, aktów krajowych, Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i Zasad Dobrych Praktyk oraz zabezpieczyć się przed dotkliwymi sankcjami administracyjnymi.

W tym kontekście opieka Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nabiera większego znaczenia. Podmiot posiadający taką autoryzację musi spełniać liczne wymogi, w tym zatrudniać przynajmniej dwóch certyfikowanych doradców, którzy zdali egzamin zorganizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Autoryzowany Doradca pomaga spółce w wypełnianiu dodatkowych obowiązków, tak, by były one możliwie jak najmniejszym obciążeniem dla spółki. Dla prawidłowego ich wypełniania niezwykle istotna jest dobra współpraca między spółką a Autoryzowanym Doradcą. Kluczowy jest odpowiedni przepływ informacji oraz zbudowanie odpowiedniego poziomu zaufania. Wiele informacji dotyczących spółki może być istotnych dla rynku i jako takie wymagających ujawnienia. Nawet drobne opóźnienie może pociągać za sobą sankcje wobec spółki.

Pomoc profesjonalnego doradcy zabezpiecza przed takimi konsekwencjami przynajmniej na dwa sposoby: dzięki szkoleniu osób odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz poprzez możliwość konsultowania na bieżąco wszystkich sytuacji budzących wątpliwości. Stawką jest nie tylko działanie zgodnie z prawem i uniknięcie kar, ale też pozycja wiarygodnego i rzetelnego uczestnika rynku. Spółka dobrze radząca sobie w tym obszarze będzie mogła rozwijać się i z powodzeniem pozyskiwać środki na kolejne działania.

 

 

POWRÓT