logo catalyst logo new connect

AUTORYZOWANY DORADCA

Dobra komunikacja z otoczeniem biznesowym to solidny kapitał firmy. Spełniając wymogi prawne i wypełniając obowiązki informacyjne, jednocześnie można wiele zyskiwać.

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą rynków NewConnect i Catalyst. Pełnimy tę funkcję wobec notowanych spółek. Pomagamy wypełniać wszystkie wymogi prawne i skutecznie komunikować się z rynkiem.

ZYSKUJESZ:

zakreslenie
 • prawidłowe wywiązywanie się
  z obowiązków określonych przepisami prawa
 • bezpieczeństwo – ograniczenie ryzyka ponoszenia rujnujących spółkę kar pieniężnych
 • dobre relacje z rynkiem, z obecnymi
  i przyszłymi inwestorami
 • ułatwienie dostępu do kapitału
  w przyszłości

WAŻNE:

 • Niewypełnienie wymogów prawnych określonych dla spółki publicznej może pociągać za sobą poważne konsekwencje
 • Wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych może przynosić spółce dodatkowe korzyści, np. marketingowe czy związane z dobrymi relacjami z rynkiem
 • Rzetelna polityka informacyjna buduje zaufanie, Spółki mające dobre relacje z inwestorami mogą liczyć na ich wsparcie w trudniejszych momentach
 • Dostęp do kapitału w przyszłości zależy od historii, jaką buduje sobie spółka, w tym jak prowadzi relacje z inwestorami

Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych na NewConnect oraz dotkliwe potencjalne sankcje za ich niedopełnienie postawiły uczestników tego rynku w nowej sytuacji. Muszą oni zmierzyć się z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia MAR, aktów krajowych, Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i Zasad Dobrych Praktyk oraz zabezpieczyć się przed dotkliwymi sankcjami administracyjnymi.

W tym kontekście opieka Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nabiera większego znaczenia. Podmiot posiadający taką autoryzację musi spełniać liczne wymogi, w tym zatrudniać przynajmniej dwóch certyfikowanych doradców, którzy zdali egzamin zorganizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Autoryzowany Doradca pomaga spółce w wypełnianiu dodatkowych obowiązków, tak, by były one możliwie jak najmniejszym obciążeniem dla spółki. Dla prawidłowego ich wypełniania niezwykle istotna jest dobra współpraca między spółką a Autoryzowanym Doradcą. Kluczowy jest odpowiedni przepływ informacji oraz zbudowanie odpowiedniego poziomu zaufania. Wiele informacji dotyczących spółki może być istotnych dla rynku i jako takie wymagających ujawnienia. Nawet drobne opóźnienie może pociągać za sobą sankcje wobec spółki.

Pomoc profesjonalnego doradcy zabezpiecza przed takimi konsekwencjami przynajmniej na dwa sposoby: dzięki szkoleniu osób odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz poprzez możliwość konsultowania na bieżąco wszystkich sytuacji budzących wątpliwości. Stawką jest nie tylko działanie zgodnie z prawem i uniknięcie kar, ale też pozycja wiarygodnej i rzetelnej spółki publicznej. Spółka o solidnych podstawach i dobrze radząca sobie w tym obszarze będzie mogła z powodzeniem liczyć na inwestorów w razie potrzeby pozyskania środków na kolejne inwestycje rozwojowe.