Newconnect logoCatalyst logo

Dlaczego warto wprowadzić obligacje na Catalyst

Obligacje korporacyjne bądź gminne mają z góry określony termin wykupu. Nie zawsze jest on komfortowy dla inwestorów, którzy muszą zamrozić swój kapitał na cały ten okres. Istnieje rozwiązanie korzystne dla płynności finansowej emitenta.

Możliwość skrócenia inwestycji dla inwestorów bez zaburzania płynności emitenta

Co się dzieje, gdy sytuacja finansowa inwestora nagle tak się zmienia, że przed terminem wykupu potrzebne mu są środki? Gdyby nie rynek giełdowy, byłby on skazany na samodzielne próby poszukiwania osoby zainteresowanej odkupieniem obligacji. Często byłoby to bardzo trudne lub niemożliwe, bo wiązałoby się z posiadaniem własnej sieci kontaktów i dotarciem do zainteresowanych osób na własną rękę. Niektórzy emitenci decydują się na wprowadzenie obligacji na rynek notowań Catalyst, co umożliwia inwestorom wcześniejszą sprzedaż, w komfortowych warunkach i z dużą szansą powodzenia. Wprowadzenie obligacji na Catalyst zwiększa tym samym atrakcyjność inwestycji, przez co może ułatwić pozyskanie inwestorów. Catalyst działa podobnie jak inne giełdy, w tym rynek główny GPW czy NewConnect. Inwestorzy handlują obligacjami na warunkach rynkowych w miarę pojawiania się popytu i podaży.

Niższe oprocentowanie obligacji wprowadzanych na Catalyst

Catalyst daje możliwość obligatariuszom wycofania swoich środków z obligacji przed terminem wykupu, przez co zapewnia dodatkowy komfort. Oferta emitenta jest więc bardziej atrakcyjna. Oprocentowanie obligacji nienotowanych musi uwzględniać premię za brak płynności przez okres od emisji do wykupu. Jeśli jednak obligacje będą notowane na Catalyst, znikają te przesłanki przy ustalaniu premii. Emitent może więc dla takich obligacji nieco obniżyć oprocentowanie, co inwestorzy zaakceptują, mając w razie potrzeby możliwość wyjścia z inwestycji przed czasem.

Możliwy dłuższy okres trwania obligacji

Zamrożenie kapitału na dłuższy okres jest ważnym aspektem decyzji o objęciu obligacji. Wprowadzenie na rynek giełdowy Catalyst umożliwiając nawet znaczne skrócenie tego okresu, zmienia parametry rozważanej inwestycji. Zapewne przynajmniej niektórzy inwestorzy łatwiej zdecydują się na inwestycję w obligacje trwające dłużej, ale wprowadzane na Catalyst niż obligacje o krótszym okresie do wykupu, ale niewprowadzane na rynek notowań. Dla emitentów obligacji bardzo często problemem jest zbyt krótki czas ich trwania, jaki chętnie zaakceptują inwestorzy. W pewnyn stopniu problem ten może być rozwiązany przez wyemitowanie obligacji o dłuższym okresie trwania, ale wprowadzanych na Catalyst.

Rozpoznawalność marki i wzrost wiarygodności

Spółek, których obligacje są notowane, jest niewiele w porównaniu z całym rynkiem. Sprawia to, że obecność na Catalyst staje się wyróżnikiem. Notowanie obligacji jest więc dobrą okazją do zwiększenia widoczności firmy i budowania jej pozytywnego wizerunku. Na tle konkurencji taka spółka staje się bardziej widoczna. Lepsza rozpoznawalność marki powinna nie tylko zwiększyć atrakcyjność dla inwestorów, ale też przyczynić się do łatwiejszego pozyskiwania nowych klientów, dostawców czy innych kontrahentów. Firma, której obligacje są notowane, powinna zyskiwać na wiarygodności wśród klientów, kooperantów i inwestorów. Praktyka pokazuje, że znaczenie ma to również dla firm planujących funkcjonowanie na rynkach zagranicznych.

Podsumowując, wprowadzenie obligacji na Catalyst podnosi atrakcyjność obligacji. Dla inwestorów, którzy w razie potrzeby mogą skrócić okres inwestycji. Dla emitenta, któremu często ułatwi to pozyskanie inwestorów, a przy okazji otwiera kolejne drogi do dalszego pozyskiwania kapitału (np. spółka bardziej transparentna i wiarygodna może łatwiej i na lepszych warunach pozyskać dodatkowy kredyt) i który zwiększa swoją rozpoznawalność i wiarygodność.

W allStreet pomagamy przeprowadzić cały proces przygotowania i wprowadzenia obligacji na Catalyst.