Newconnect logoCatalyst logo

Autoryzowany Doradca NewConnect – w czym może pomóc

Kim jest Autoryzowany Doradca NewConnect? Kto przyznaje taką autoryzację? Czy korzystanie z usług AD (Autoryzowanego Doradcy) jest obligatoryjne? W czym AD może pomóc spółkom notowanym na NewConnect, a w czym innym podmiotom?

Autoryzowany Doradca NewConnect

Autoryzację przyznaje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po uprzedniej starannej weryfikacji ubiegającego się podmiotu. Stanowi on zarówno potwierdzenie kompetencji firmy doradczej, jak i jej zobowiązanie do dbałości o przestrzeganie zasad i dobrych praktyk rynku NewConnect. Współpracując z klientem w ramach przygotowywania jego wejścia na NewConnect, Autoryzowany Doradca realizuje więc dla niego szereg zadań związanych z przeprowadzanym procesem, ale też zatwierdza poprawność i zgodność dokumentów spółki klienta ze wszystkimi wymogami. Można powiedzieć, że jednocześnie pełni funkcję doradczą i w pewnym sensie kontrolną, dzięki czemu maksymalizuje szanse spółki na pozytywną decyzję Giełdy dotyczącą wprowadzenia jej akcji na NewConnect.

Wejście na NewConnect to ważny krok w rozwoju firmy, wymagający solidnego przygotowania. Dla spółek zainteresowanych debiutem na tym rynku wsparcie Autoryzowanego Doradcy jest konieczne – nie tylko z powodu stopnia skomplikowania i szerokiego zakresu wymaganych działań, ale też w związku z wymogami formalnymi. Przed wnioskowaniem na Giełdę konieczne jest zatwierdzenie dokumentów przez Autoryzowanego Doradcę, a przez pierwsze 3 lata obecności na NewConnect wymóg opieki AD jest określony przepisami.

Jak Autoryzowany Doradca pomaga w osiągnięciu sukcesu na rynku kapitałowym?

Każda firma jest inna, a indywidualna ocena jej sytuacji pozwala na jak najlepsze wykorzystanie istniejącego potencjału. Na początku współpracy Autoryzowany Doradca NewConnect może pomóc określić potencjalne dla danej firmy korzyści z wejścia na NewConnect i związane z nimi zobowiązania.

Określi też szanse na wprowadzenie akcji na rynek NewConnect. Nie każde przedsiębiorstywo może łatwo spełnić wymogi rynku. Autoryzowany Doradca przeprowadzi dogłębną analizę kondycji finansowej i perspektyw rozwoju firmy. Bardzo często firma, która na danym etapie nie spełnia wymogów, może je spełnić w określonym czasie, po wykonaniu określonych działań. Przygotowanie do wprowadzenia akcji na NewConnect może trwać kilka – kilkanaście miesięcy, czasem jednak wymaga nawet lat przygotowań. Autoryzowany Doradca jest w stanie dla danej firmy określić czynności, które muszą być zrealizowane, zaproponuje kolejność ich realizacji i czas wymagany do wypełnienia tych wymogów.

Gdy spółka spełni już podstawowe, głównie ragulaminowe wymogi, należy przygotować niezbędne dokumenty umożliwiające wnioskowanie o wprowadzenie spółki na NewConncet. Część dokumentów mógłby przygotować sam przedsiębiorrca, chociaż najczęściej bardziej efektywnie jest, gdy komplet dokumentów opracuje Autoryzowany Doradca. Przygotowane dokumenty muszą być zaakceptowane przez Autoryzowanego Doradcę – tutaj już nie ma wyboru, sam przedsiębiorca nie może sobie dokumentów formalnie zaakceptować.

Po złożeniu wniosku o wprowadzenie regułą jest, że Giełda Papierów Wartościowych zadaje dodatkowe pytania wymagające przygotowania odpowiedzi, na które w istotnej części może odpowiedzieć Autoryzowany Doradca.

Opieka Autoryzowanego Doradcy nad spółką notowaną na NewConnect

Spółka wnioskująca o wprowadzenie swoich akcji na NewConnect podlega w istotnej części obowiązkom informacyjnym już w momencie składania wniosku, stąd konieczne jest wcześniejsze przeszkolenie zespołu i kadry zarządzającej spółki wchodzącej na NewConnect.

Po podjęciu decyzji przez Giełdę o wprowadzeniu, akcje spółki debiutują na NewConnect, a spółka podlega już wszystkm obowiązkom informacyjnym. Autoryzowany Doradca ściśle współpracuje ze spółką w trakcie notowań, dodatkowo doszkala personel spółki w razie potrzeby, ale przede wszystkim dba o to aby spółka wypełniała wszystkie obowiązki zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami spółek notowanych na NewConnect.

Podsumowując, Autoryzowany Doradca jest kluczowym partnerem dla firm pragnących z sukcesem zadebiutować na NewConnect. Jego wsparcie obejmuje wszystkie etapy procesu, począwszy od momentu rozważania takiej decyzji, przez proces przygotowania i debiut, aż po utrzymanie stałej komunikacji z inwestorami. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, Autoryzowany Doradca NewConnect powinien znacząco przyspieszyć i ułatwić proces wejścia przedsiębiorstwa na rynek kapitałowy. Dobra współpraca spółki z doradcą pozwala osiągnąć ten i wiele innych celów. Jako Autoryzowany Doradca NewConnect allStreet wypełnia wszystkie wymienione zadania, a także pracuje z firmami, które już teraz zdecydowane są na działania służące ich rozwojowi, choć samą decyzję o NewConnect dopiero rozważają.