Newconnect logoCatalyst logo

Łatwy dostęp przedsiębiorcy do swojego kapitału

Przedsiębiorcy prowadzący z sukcesem własną firmę doceniają posiadany i rosnący majątek. Nie mniej ważny od zwiększających się zasobów jest dostęp do nich w miarę potrzeb i zamierzeń. Może to być np. sytuacja losowa lub niecodzienna okazja inwestycyjna. Jak zatem zapewnić sobie łatwy dostęp do posiadanego kapitału?

Oczywiście komfortowo jest mieć część kapitału płynnego na lokatach czy w innych płynnych aktywach. W praktyce jednak przedsiębiorcy często wolą obracać środkami, aby pracowały na wzrost majątku firmy. W efekcie w nagłej sytuacji właściciel nie może wypłacić wystarczających środków z dnia na dzień, a nawet w dłuższym okresie. Dodatkowo nieraz nie chce też lub nie może się zadłużać.

Płynne akcje własnej spółki

W takiej sytuacji przewagę zyskują właściciele notowanych na NewConnect lub na głównym parkiecie giełdy spółek akcyjnych. Nie tylko główny właściciel, ale każdy udziałowiec może w każdej chwili złożyć zlecenie sprzedaży części posiadanych akcji swojej firmy. W ten sposób, bez konieczności zadłużania się, może zrealizować swoje potrzeby. Dysponując potrzebnymi środkami, może potem odkupić te akcje na giełdzie, a nawet kupić ich więcej, zwiększając swoje zaangażowanie w spółkę. Może też w dalszym ciągu stopniowo wyprzedawać kolejne akcje. W każdej chwili może podejmować decyzje o sprzedaży lub kupnie, odpowiednio zwiększając lub zmniejszając swój udział w spółce.

Elastyczny kapitał

W wielu rozwiniętych krajach wprowadzanie spółek na giełdę lub rynek alternatywny jest bardzo popularne. Udziałowcy – nie tylko założyciele firmy, ale też inwestorzy – doceniają fakt posiadania majątku, który jest płynny. Możliwość sprzedawania i odkupywania go w mniejszych czy większych „porcjach” zapewnia dużą elastyczność. Dla porównania, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się produkcją, właściciel ma linie produkcyjne, zapasy, należności, zobowiązania. Nie może sprzedać kawałka swojej linii produkcyjnej z zamiarem późniejszego odkupienia. Mając swoją spółkę na giełdzie, właściciel może sprzedać jakiś procent swojej całej firmy, a potem może je odkupić. Codziennie, a nawet kilka razy dziennie, właściciel może kupować i/lub sprzedawać akcje swojej firmy.

Ramy prawne sprzedaży akcji swojej firmy

W handlu akcjami swojej notowanej firmy są pewne ograniczenia. Nie wolno przeprowadzać żadnych transakcji w tzw. „okresach zamkniętych”. Dla NewConnect okres zamknięty to 30 dni przed planowanym raportowaniem wyników finansowych, a więc przez 4 lub 5 miesięcy w roku takie transakcje nie są dozwolone. W pozostałym okresie przez większość czasu nie ma takich ograniczeń. Regulacja ta wynika z nierównego dostępu do wiedzy o sytuacji firmy. Inni uczestnicy rynku mogliby być poszkodowani, dokonując transakcji z innym stanem wiedzy o wartości spółki niż jej właściciel w okresie, gdy raport jest w przygotowaniu.

Realia rynkowe

Ograniczenia prawne nie są jedynymi, z którymi trzeba się liczyć. Istnieją również potencjalne przeszkody natury rynkowej. Płynność akcji danej spółki nie zawsze jest taka, jak byśmy oczekiwali. Niektóre spółki nie mają z tym problemu, inne muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami. Intencją organizatorów rynku giełdowego jest, aby obroty na parkiecie odbywały się w sposób płynny. W przypadku części spółek ta płynność nie jest jednak dostateczna, co sprawia, że można dziennie sprzedawać lub kupować tylko niewielkie ilości akcji. Dobrym firmom starającym się o dobre relacje z inwestorami takie sytuacje zdarzają się dużo rzadziej. Oznacza to, że w pewnym stopniu można mieć na to wpływ, podejmując odpowiednie działania długoterminowe.

Z finansowego punktu widzenia warto, aby prowadzący przedsiębiorstwo nie skupiał się wyłącznie na powiększaniu swojego majątku, ale również na umożliwieniu sobie korzystania z niego w dowolnym, często niezaplanowanym momencie. Dla osiągnięcia tego celu warte rozważenia jest wprowadzenie swojego przedsiębiorstwa, po odpowiednim przygotowaniu, na główny parkiet GPW lub NewConnect.

W allStreet pomagamy przeanalizować indywidualną sytuację pod kątem korzyści i ograniczeń dotyczących wprowadzenia swojej spółki na rynek notowań. Omawiamy, jakie kroki trzeba podjąć, aby dostosować firmę do wymogów giełdy. Jako Autoryzowany Doradca NewConnect realizujemy pełny proces wprowadzenia spółek. Pomagamy też w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i prowadzeniu jak najlepszej komunikacji z rynkiem.