Kategoria: Akcje/udziały

Czy spółka notowana na Giełdzie, NewConnect nadal jest “moja”?

Wśród wielu obiegowych opinii i mitów na temat Giełdy są takie, które wiążą się z obawami właścicieli, między innymi dotyczącymi własności spółki i kontroli nad nią. Przyjrzyjmy się im bliżej. Czy wszystkie są nieprawdziwe?

Łatwy dostęp przedsiębiorcy do swojego kapitału

Przedsiębiorcy prowadzący z sukcesem własną firmę doceniają posiadany i rosnący majątek. Nie mniej ważny od zwiększających się zasobów jest dostęp do nich w miarę potrzeb i zamierzeń. Może to być np. sytuacja losowa lub niecodzienna okazja inwestycyjna. Jak zatem zapewnić sobie łatwy dostęp do posiadanego kapitału?

Co to jest IPO i jaki ma związek z giełdą?

IPO czyli pierwsza publiczna oferta (z angielskiego Initial Public Offering) kiedyś była kojarzona z debiutem spółki na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, dziś coraz mniej jest podstaw do takich skojarzeń. Czy emisja akcji i giełdowy debiut spółki to to samo?

Animator rynku

Notowanie spółki na Giełdzie wiążą się z koniecznością spełnienia różnych wymogów. Jednym z nich jest zapewnienie usług animatora rynku. Co to oznacza i z czym się wiąże?

Skąd wziąć pieniądze do firmy?

Jak sfinansować plany rozwojowe i inne potrzeby firmy? Z czym wiąże się wybór poszczególnych rozwiązań? Od czego zacząć podejmowanie decyzji o sposobie finansowania?

Udziały za kapitał dla spółki

Czy warto dzielić się udziałami spółki z inwestorem aby pozyskać kapitał na rozwój?

Jak zwiększyć wartość swoich udziałów

Dla właściciela posiadającego 100% spółki pozyskanie inwestora udziałowego oznacza, że przestaje on być jedynym właścicielem. Mimo to jego majątek może znacznie wzrosnąć. Jak to się dzieje?

Pozyskanie kapitału od inwestora udziałowego

Pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój często jest warunkiem koniecznym dla bardziej dynamicznego rozwoju firmy. Przedsiębiorcy, którzy mają doskonały pomysł , często nie mogą go zrealizować z powodu braku wystarczającego kapitału.

Czy warto wypłacać dywidendę?

Przynoszące zyski przedsiębiorstwa mogą zastanawiać się, czy warto wypłacać dywidendę. W Polsce jest to wciąż znacznie mniej powszechna praktyka niż w wielu innych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych.

Dla kogo jest rynek NewConnect?

O NewConnect słyszymy stosunkowo często i krąg osób, które zetknęły się z tą nazwą, poszerza się. W praktyce ciągle jeszcze wielu spośród właścicieli firm i menadżerów kierujących spółkami nie wie, czy ten rynek może być dla nich dobrym pomysłem rozwojowym.