Newconnect logoCatalyst logo

Czy warto wypłacać dywidendę?

Przynoszące zyski przedsiębiorstwa mogą zastanawiać się, czy warto wypłacać dywidendę. W Polsce jest to wciąż znacznie mniej powszechna praktyka niż w wielu innych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych.

Akcjonariusz czy udziałowiec mają naturalne prawo do uczestniczenia w zyskach firmy. Jednocześnie jako właściciele są przede wszystkim zainteresowani dobrą kondycją spółki i jej rozwojem. Już sam wzrost jej wartości jest dla nich – przynajmniej potencjalnie – opłacalny, a bieżący udział w zysku może stanowić dodatkową korzyść. Decydując o wypłacaniu dywidendy, warto nie poprzestać na doraźnej ocenie sytuacji, ale wypracować długofalową politykę zorientowaną przede wszystkim na bezpieczny i stały rozwój przedsiębiorstwa oraz jego stabilność.

Podejmując decyzję o wypłacaniu dywidendy, firma działa na rzecz wzmacniania lojalności udziałowców i ich trwalszego związania z przedsiębiorstwem. Zwiększa tym samym szanse na ich zaangażowanie w razie pojawiających się potrzeb spółki. Jeśli jednak wypłacanie dywidendy miałoby istotnie ograniczyć zdolność spółki do rozwoju, żaden świadomy udziałowiec czy akcjonariusz nie będzie zadowolony.

Jeżeli w momencie podejmowania decyzji dotyczącej dywidendy rysuje się nieodległa perspektywa inwestycji, zasadne będzie rozważenie zmniejszenia wielkości dywidendy czy nawet rezygnacji z jej wypłacania z bieżącego zysku, z korzyścią dla wielkości wypłacanej dywidendy w przyszłości.

Dywidenda wypłacana jest z zysków, wskazuje zatem na rentowność spółki. Jest więc pozytywnym komunikatem – pod warunkiem, że w kolejnych latach nie wystąpi nieuzasadniona zmiana kierunku, a komunikacja z akcjonariatem będzie dobrze prowadzona. Trzeba liczyć się z tym, że zadowolenie z otrzymania dywidendy szybko może zostać zastąpione oczekiwaniem, że w kolejnych okresach będzie tak samo, a niespełnienie tych oczekiwań może być odczytywane na niekorzyść spółki.

W Polsce praktyka wypłacania dywidendy jest znacznie mniej rozpowszechniona niż w wielu krajach o bardziej rozwiniętej gospodarce. Ale już widać, że stopniowo to się zmienia. Spośród około 450 spółek notowanych na polskiej giełdzie, zyskami za okres 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 podzieliło się ponad 200. Wśród nich jest 17 przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się corocznym wypłacaniem dywidendy przynajmniej od 10 lat.

Decyzja o wypłacie dywidendy powinna wynikać z długofalowych celów oraz polityki firmy. Jeśli podział zysku jest możliwy i nie blokuje zasadnych działań rozwojowych, warto pamiętać o uprawnionych przywilejach właścicieli. Ostatecznie to oni podejmują kluczowe decyzje dotyczące polityki spółki, kierunków rozwoju i zarządu w ramach walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub zgromadzenia wspólników.