Newconnect logoCatalyst logo

Dla kogo jest rynek NewConnect?

O NewConnect słyszymy stosunkowo często i krąg osób, które zetknęły się z tą nazwą, poszerza się. W praktyce ciągle jeszcze wielu spośród właścicieli firm i menadżerów kierujących spółkami nie wie, czy ten rynek może być dla nich dobrym pomysłem rozwojowym.

NewConnect z założenia skupia rozwojowe firmy z różnych branż poszukujące finansowania planów poszerzenia działalności lub zwiększenia jej zakresu. Jest adresowany do dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu i przemyślanej strategii rozwoju.

Debiutantami na tym rynku często są firmy z krótką historią działalności lub wkraczające w okres znacznej intensyfikacji rozwoju. Trzeba pamiętać, że rynek obdarza większym zaufaniem spółki, które mogą się już pochwalić wynikami ze swojej działalności i dobrze ułożonym biznesem. Jeśli firma może pochwalić się dobrą rentownością i dynamiką rozwoju, kompetentny doradca może pomóc jej ułożyć plany i strategię tak, by mogła jak najlepiej skorzystać z wyemitowania swoich akcji i dobrze rozwijała się w konsekwencji takiego kroku. NewConnect wymaga od spółek starających się zadebiutować stabilnej pozycji na rynku i dobrej perspektywy dalszego rozwoju.

Firmy wchodzące na NewConnect mogą najczęściej liczyć na finansowanie w kwocie od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych, w zależności od tego, czym już mogą się pochwalić, jakie mają plany i jak są w stanie je uwiarygodnić. Kapitał własny musi wynosić co najmniej 0,5 mln zł.

NewConnect może być kamieniem milowym w drodze na główny parkiet Giełdy. Dzięki zdobytym doświadczeniom, długofalowej strategii spółki i zaufaniu inwestorów ten kolejny krok może być o wiele łatwiejszy.

Na rynku NewConnect obowiązują mniej rygorystyczne warunki wprowadzenia spółki do obrotu niż w przypadku „dużego parkietu”. Mniejsze wymogi informacyjne i formalne oraz wyraźnie niższe koszty debiutu (tańsze pozyskanie kapitału) sprawiają, że cały proces jest mniej wymagający, a okres przygotowania spółki do notowań – wyraźnie krótszy.