Newconnect logoCatalyst logo

Animator rynku

Notowanie spółki na Giełdzie wiążą się z koniecznością spełnienia różnych wymogów. Jednym z nich jest zapewnienie usług animatora rynku. Co to oznacza i z czym się wiąże?

Transakcje giełdowe

Giełdowy obrót instrumentami finansowymi odbywa się na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, na NewConnect i Catalyst.. Transakcje kupna i sprzedaży są możliwe – podobnie jak na rynku w ogóle – dzięki istnieniu dwóch stron. Chcąc sprzedać akcje, liczymy na to, że pojawi się ktoś zainteresowany kupnem. W przypadku popularnych papierów wartościowych prawie zawsze znajdują się równocześnie oczekujące zlecenia kupna i sprzedaży na różnych poziomach cen. Dzięki temu łatwo zawrzeć transakcję. Niestety, nie zawsze tak jest. Zadaniem giełdy jest m.in. ułatwianie inwestorom sprzedaży lub kupna akcji, obligacji czy innych instrumentów finansowych. Czyni to m.in. za pomocą tzw. animatorów rynku.

Płynność obrotu instrumentami

Za ideą animatora stoi intencja wspierania obrotu na instrumentach i wspomagania płynności poprzez zapewnienie przynajmniej minimalnego poziomu obrotu akcji notowanej spółki. W ramach podejmowanych działań animator dba o to, by dla danego wolumenu ceny nie stały w miejscu. Robi to, wystawiając zlecenia kupna i sprzedaży. Samo składanie zleceń nie gwarantuje jeszcze dokonywania transakcji, ale je ułatwia. Gwarantuje, że takie transakcje są możliwe, jeśli po drugiej stronie pojawi się zainteresowany. W zależności od zapisów umowy między emitentem i animatorem, animator może jednak w większym stopniu dbać o dokonywanie obrotu na akcjach czy obligacjach, w tym może zobowiązywać się do dokonywania codziennych transakcji na określonym minimalnym ilościowym poziomie.

Warto pamiętać, że animator tylko wspomaga obrót i czasem zapewnia dokonywanie transakcji, ale na minimalnym, określonym poziomie. Większe obroty zapewnić mogą wyłącznie inwestorzy zainteresowani kupowaniem i sprzedawaniem określonych walorów. Dlatego giełda, przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu danej spółki na rynek notowań, wymaga od spółek odpowiedniego rozproszenia w akcjonariacie. Pozwala to istotnie uprawdopodobić późniejsze zawieranie transakcji na właściwym poziomie.

Kim jest animator rynku

Animator jest zatem podmiotem wspomagającym, gwarantującym mozliwość dokonywania jakichkolwiekj transakcji. Nie zapewnia ich jednak na odpowiednio wysokim poziomie, nie taki jest jego cel. Animator działa na podstawie i w ramach umów podpisanych z Giełdą i z emitentem. Jest członkiem Giełdy lub podmiotem działającym za pośrednictwem członka Giełdy. Często jest to dom maklerski. Przygotowując się do debiutu giełdowego, spółka musi podpisać umowę z animatorem.

Czy allStreet jest animatorem?

W ramach realizowanych przez allStreet projektów przygotowania spółek na NewConnect lub Giełdę, wymagane jest zapewnienie usługi animacji. Nie będąc animatorem, nie zajmujemy się tymi zadaniami, ale dbamy, aby nasi klienci spełniali również ten wymóg. W miarę potrzeb możemy pomóc przy wyborze animatora i zawarciu z nim stosownej umowy.