Newconnect logoCatalyst logo

Pozyskanie kapitału od inwestora udziałowego

Pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój często jest warunkiem koniecznym dla bardziej dynamicznego rozwoju firmy. Przedsiębiorcy, którzy mają doskonały pomysł , często nie mogą go zrealizować z powodu braku wystarczającego kapitału.

Pożyczenie środków z banku wiąże się z pewnymi przyjętymi ograniczeniami, m.in. maksymalnym wskaźnikiem zadłużenia. Zbyt wysokie zadłużenie w relacji do zysków operacyjnych jest bardzo ryzykowne dla utrzymania płynności finansowej firmy: wystarczy czasowa dekoniunktura powodująca opóźnienie w realizacji planów, żeby ryzyko utraty tej płynności, a więc i nawet bankructwa firmy, realnie wzrosło.

Najbezpieczniejszym kapitałem z perspektywy płynności finansowej i możliwości wzrostu jest kapitał udziałowy. Nowi inwestorzy wnoszący kapitał do spółki, stają się wspólnikami: mniejszościowymi lub większościowymi. Mniejszościowi nie mają zwykle możliwości przegłosowania kluczowych decyzji w spółce, ale wnoszą do spółki kapitał umożliwiający realizację niezbędnych inwestycji.

Najważniejsze, że tak pozyskanego kapitału spółka nigdy nie musi zwracać. Staje się on kapitałem własnym spółki. Inwestor, stając się udziałowcem, przystępuje do spółki na dobre i na złe, czyli korzysta na jej powodzeniu i ponosi ryzyko nieudanej inwestycji.

Dodatkowo, sposób pozyskania kapitału udziałowego jest o wiele zdrowszy niż przy dodatkowym zadłużaniu się, nie występują napięcia typowe dla sytuacji zadłużania spółki, gdy mamy do czynienia ze zobowiązaniem do zwrotu kapitału. Oczywiście żadne rozwiązanie nie jest dobre dla wszystkich i w każdej sytuacji. Nieraz zadłużenie będzie dobrym rozwiązaniem, a wariant z pozyskaniem kapitału może się nie powieść.