Newconnect logoCatalyst logo

Skąd wziąć pieniądze do firmy?

Jak sfinansować plany rozwojowe i inne potrzeby firmy? Z czym wiąże się wybór poszczególnych rozwiązań? Od czego zacząć podejmowanie decyzji o sposobie finansowania?

Pożyczka

Pożyczka to środki pozyskane od inwestora, instytucji lub banku, które pracują na wzrost firmy. Pożyczka wygląda bardzo atrakcyjnie: można wykorzystać cudze pieniądze do realizacji własnych celów, nie trzeba angażować własnych środków, aby zainwestować, rozwijać firmę. Oczywiście wiąże się z tym określone zobowiązanie. Taki kapitał nie jest darmowy – jest tak drogi, jak wysoka jest stopa procentowa na rynku plus np. szczegółowe uzgodnienia z pożyczkodawcą. Dodatkowo ważna jest kwestia bezpieczeństwa – dopóki firma się rozwija, sprzedaje swoje produkty, towary, usługi i otrzymuje za nie zapłatę, wszystko wygląda dobrze. Niestety, koniunktura zmienia się, co kilka lat mamy do czynienia z osłabieniem lub nawet recesją. Niemal każda firma odczuwa wówczas kryzys, a pożyczka jest bezwzględna – trzeba ją spłacać wraz z odsetkami bez względu na to, czy w firmie dzieje się dobrze, czy są problemy.

Kapitał udziałowy – akcje, udziały

Od bolączek związanych z bezwzględnym przymusem spłaty można być całkowicie wolnym, decydując się na kapitał udziałowy. Ma on podstawową przewagę – nie musimy go nigdy zwracać, a w zamian za pozyskanie kapitału od inwestora udziałowego wydajemy mu część udziałów w spółce. Taki inwestor będzie wspólnikiem, a więc będzie uczestniczył w dywidendzie, będziemy się z nim dzielić zyskiem, ale nigdy nie musimy tak pozyskanego kapitału nikomu oddawać. Jest to więc z tego punktu widzenia kapitał bezpieczny. Jeżeli sytuacja będzie w spółce bardzo dobra, dobra będzie koniunktura na rynku, a spółka będzie się rozwijać, zyskają na tym wszyscy. Gdy spółka wypłaci dywidendę, otrzyma ją również inwestor. Ale gdy w spółce będzie źle, koniunktura nie będzie jej sprzyjać, dywidendy nie trzeba będzie w ogóle wypłacać, ale też żadnych pieniędzy nie trzeba będzie zwracać inwestorowi. W kryzysie sytuacja spółki będzie więc o wiele lepsza niż w przypadku zaciągniętego długu.

Kiedy pożyczka, a kiedy akcje lub udziały

Podsumowując, kapitał pożyczkowy warto rozważać jedynie w przypadku, gdy sytuacja w firmie jest naprawdę dobra, ale i wtedy powinien być wyraźnie ograniczony. Do pewnego stopnia opłaca się wówczas używać cudzego kapitału do rozwoju firmy, ale należy to zrobić w odpowiedniej proporcji, z rozmysłem. Najważniejsza jest decyzja dotycząca struktury kapitału – w jakim stopniu do rozwoju firmy warto używać środków własnych, a w jakim cudzych. Zagadnienie struktury kapitału nie jest ani łatwe, ani jednoznaczne i będzie różne dla różnych firm nawet w tej samej branży. Można oprzeć się na własnych obserwacjach firmy bądź skorzystać z pomocy doradców zajmujących się np. doradztwem przy tworzeniu strategii pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw.

Giełda – NewConnect czy Catalyst

Zachętą przy pozyskiwaniu kapitału udziałowego może być perspektywa wprowadzenia akcji do notowań na rynku NewConnect lub na głównym parkiecie Giełdy. Dla inwestorów jest to opcja łatwiejszego wychodzenia z inwestycji, jeśli podjęliby taką decyzję. Inwestorzy są zwykle skłonni zapłacić nieco więcej za udział w przedsiębiorstwie, aby mieć taką możliwość. Nawet jeśli inwestują długoterminowo, lepiej i bezpieczniej dla nich jest mnieć taką opcję.
W przypadku pożyczki w formie obligacji analogicznym rozwiązaniem jest notowanie obligacji na Catalyst. Daje to możliwość ewentualnego wyjścia z inwestycji wcześniej niż termin wykupu obligacji.

Jak możemy pomóc

Pomagamy zbudować strategię finansowania rozwoju firmy. Analizujemy potrzeby i realia przedsiębiorstwa oraz wskazujemy potencjalnie dostępne źródła finansowania. Wspieramy firmy przy podejmowaniu decyzji z tego zakresu, a następnie prowadzimy procesy realizacji takich działań i strategii finansowania.