Newconnect logoCatalyst logo

Co to jest IPO i jaki ma związek z giełdą?

IPO czyli pierwsza publiczna oferta (z angielskiego Initial Public Offering) kiedyś była kojarzona z debiutem spółki na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, dziś coraz mniej jest podstaw do takich skojarzeń. Czy emisja akcji i giełdowy debiut spółki to to samo?

Zacznijmy od tego, że emisja akcji nie ma związku z notowaniem na giełdzie, a wyemitowane akcje mogą, ale nie muszą być kiedykolwiek wprowadzone do notowań. Obecne przepisy (stan na 2023r.) umożliwiają przeprowadzenie publicznej oferty w ramach przyjętych limitów nawet samodzielnie przez spółkę. Pierwsza publiczna oferta to zatem sytuacja, gdy spółka robi to po raz pierwszy. Jej celem najczęściej jest pozyskanie kapitału, ale może być też tak, że głównym powodem emisji jest pozyskanie akcjonariuszy. Może tak być np., gdy spółka chce zadebiutować na NewConnect, gdzie jednym z wymogów jest odpowiednie rozdrobnienie akcjonariatu. Nawet niewymagająca finansowania spółka może więc mieć powód, by taką emisję przeprowadzić.

Spółka o ambicjach giełdowych ma kilka możliwości. Potocznie i najczęściej kojarzone są z głównym parkietem giełdy. Trzeba jednak pamiętać, że jest on adresowany do dużych spółek, o kapitalizacji minimum 60 mln złotych. Alternatywą dla mniejszych firm jest NewConnect. Nie ma przeszkód, by rozważały go też spółki większe, które w ten sposób łatwiej mogą przejść proces wdrażania do funkcjonowania na warszawskiej giełdzie. Z łatwiejszymi do spełnienia wymogami i mniejszymi kosztami. Nie ma przeszkód, by zacząć od NewConnect i w dogodnym momencie przejść na główny parkiet – nawet jest to zwykle prostsze, a wymogi mniejsze. Większe spółki mogą też pozostać na NewConnect bez przechodzenia na główny parkiet, NewConnect daje prawie tyle samo mkorzyści co główny parkiet Giełdy, a jest rynkiem mniej “obciążającym” spółkę.

Pierwsza oferta wymaga podjęcia szeregu decyzji. Warto nie potraktować ich jako doraźnych i jednorazowych, ponieważ będą stanowić punkt odniesienia przy kolejnych emisjach, a zrealizowane działania będą mieć wpływ na budowanie wizerunku spółki. Wśród nich jako jedna z pierwszych nasuwa się zwykle cena emisyjna akcji, ale ważnych kwestii jest znacznie więcej. W allStreet pomagamy świadomie podejmować decyzje i sprawnie oraz prawidłowo przeprowadzić cały proces.