Newconnect logoCatalyst logo

Dlaczego warto wejść na NewConnect

NewConnect dostarcza szereg nowych możliwości dla przedsiębiorców zorientowanych na rozwój i inwestycje. Dla wielu firm debiut na NewConnect może okazać się strategicznym krokiem. Przed podjęciem decyzji w tej sprawie warto przejrzeć katalog wybranych powodów, dla których wstąpienie na ten rynek może okazać się doskonałym rozwiązaniem dla firmy.

Dostęp do kapitału

Jednym z często spotykanych argumentów za wejściem na NewConnect jest łatwiejsza możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój. Debiut na giełdzie daje przedsiębiorstwom szansę na pozyskanie kapitału poprzez emisję nowych akcji. W perspektywie ułatwia też pozyskiwanie kapitału w inny sposób, choćby przez kredytowanie lub emisję obligacji. Tak pozyskane środki mogą być wykorzystane na inwestycje, badania i rozwój, czy też spłatę zadłużenia. Obecność na NewConnect otwiera zatem różne drogi do finansowania rozwoju i dziłalności, nie tylko te związane bezpośrednio z giełdą.

Rozpoznawalność marki

Już sam fakt, że notowanych spółek jest niewiele w porównaniu z całym rynkiem sprawia, że obecność na giełdzie staje się silnym wyróżnikiem. Notowanie na giełdzie jest więc doskonałą okazją do zwiększenia rozpoznawalności firmy i zbudowania pozytywnego wizerunku. Na tle konkurencji taka spółka staje się znacznie bardziej widoczna. Lepsza rozpoznawalność marki powinna ewidentnie przyczynić się do łatwiejszego pozyskiwania nowych klientów, dostawców czy kontrahentów.

Wzrost wiarygodności

Firma notowana na NewConnect zyskuje na wiarygodności w oczach klientów, partnerów biznesowych i inwestorów. Szczególne znaczenie ma to w kontekście funkcjonowania na rynkach zagranicznych lub dotyczących tego planów. Również dla zagranicznych podmiotów działających w Polsce nierzadko jest to ważny argument wzmacniający pozycję takiej spółki. Tym samym obecność na NewConnect może zdecydowanie przyczynić się do łatwiejszego pozyskiwania nowych klientów i budowania współpracy z partnerami biznesowymi.

Pozyskiwanie i motywowanie pracowników

Przyciągnięcie dobrych menedżerów i specjalistów od dłuższego czasu jest sporym wyzwaniem i nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. Wiarygodna, rozpoznawalna firma zyskuje konkretne punkty w wyścigu po najlepszych ludzi. Dodatkowo może zaoferować atrakcyjne zachęty. Debiut na NewConnect może stanowić bodziec dla managementu, zespołu pracowników i współpracowników firmy. Dla wielu praca w spółce giełdowej może być źródłem dumy i motywacji do osiągania lepszych wyników. Dodatkowo, system premiowy oparty na wartości akcji firmy może skutecznie zwiększyć zaangażowanie kierownictwa i pracowników w rozwój firmy. Dobrze opracowany system zapewnia szereg korzyści zarówno firmie, jak zatrudnionym w niej osobom.

Możliwość przejmowania innych działających firm

Firmy notowane mają zwykle łatwiejszy dostęp do kapitału, co umożliwia im przeprowadzanie procesów konsolidacyjnych i akwizycji. Dla firm dążących do rozszerzenia działalności poprzez przejęcia lub połączenia, NewConnect staje się dogodnym miejscem do pozyskania finansowania na tego typu przedsięwzięcia. Co ważne, spółka notowana często będzie postrzegana jako atrakcyjny partner do fuzji i przejęć. Zyskuje atuty, które w procesie negocjacji mogą mieć istotne znaczenie, jest też bardziej wiarygodna jako potencjalny partner.

Wchodzenie na NewConnect to decyzja wymagająca solidnej analizy i przygotowania. Dla wielu firm może okazać się kluczowym elementem ich strategii rozwoju. Dostęp do kapitału, większa widoczność na rynku, wyższa wiarygodność, atrakcyjność dla pracowników, dysponowanie dodatkowymi narzędziami motywacyjnymi, możliwość konsolidacji – to tylko niektóre z korzyści, jakie mogą wyniknąć z debiutu na tym rynku. W allStreet pomagamy przeprowadzić cały proces przygotowania do debiutu i osiągnąć maksymalne korzyści, z jakimi się on wiąże.