Newconnect logoCatalyst logo

Pozyskiwanie i motywowanie pracowników dzięki wejściu na NewConnect lub giełdę

Wyścig po wykwalifikowanych pracowników trwa na całego. Najlepsze spółki prowadzą liczne działania służące utrzymaniu kluczowych specjalistów i menedżerów. Do szerokiego wachlarza możliwych działań warto włączyć te w szczególny sposób wiążące z firmą, jakie wynikają z jej obecności na rynku kapitałowym.

Wprowadzenie spółki na giełdę – czy to na główny parkiet giełdy, czy na NewConnect – to nie tylko szansa na pozyskanie kapitału czy doskonała okazja do zwiększenia widoczności firmy na rynku. To także możliwość przyciągnięcia nowych talentów do organizacji.

Pracownicy w znacznym stopniu przychodzą do firmy z powodu jej szyldu. Rozpoznawalna marka, uwiarygodniona przez obecność na giełdzie, sprzyja dostrzeżeniu takiego pracodawcy i uznaniu go za bardziej atrakcyjnego. Tym samym można liczyć na większe zainteresowanie kandydatów do pracy.

Na tym jednak korzyści się nie kończą. Przeciwnie, obecność na rynku kapitałowym zapewnia dodatkowe, konkretne atuty. Wejście spółki na giełdę może być okazją do wprowadzenia programu opcji pracowniczych. Pozwalają one pracownikom nabywać akcje firmy po preferencyjnych cenach. To nie tylko dodatkowa forma wynagrodzenia, ale także motywacja do długoterminowego zaangażowania się w rozwój firmy. Pracownicy, którzy są akcjonariuszami, częściej identyfikują się z firmą i pracują bardziej efektywnie. W ich interesie zdecydowanie jest rozwój firmy i wzrost jej wartości. Mają więc dodatkowy powód, by pracować na rzecz jak najlepszej kondycji spółki.

Pracownicy posiadający akcje lub opcje na akcje mogą liczyć na znaczące wzbogacenie się, jeśli tylko spełnią określone warunki. Spełnienie tych warunków oznacza konkretne korzyści dla spółki i jednocześnie dla pracowników.

Akcje to majątek płynny, jeśli spółka jest notowana na NewConnect bądź głównym parkiecie giełdy. Oznacza to, że ich posiadacze w razie potrzeby mogą część bądź całość akcji sprzedać albo dokupić, jeśli będą wierzyli w dalszy dynamiczny rozwój swojej firmy. Odpowiednio zbudowany system motywacyjny oparty na akcjach pozwala długoterminowo utrzymać zaangażowanie kluczowych osób w firmie.

Obecność na rynku kapitałowym zwiększa prestiż firmy. Inwestorzy, klienci, dostawcy i potencjalni pracownicy postrzegają firmy notowane na giełdzie bądź NewConnect jako bardziej stabilne i wiarygodne. To może przyciągać do firmy najlepsze talenty – osoby, które chciałyby być częścią sukcesu i dobrej reputacji firmy, i na rzecz tego są gotowe efektywnie działać. W allStreet pomagamy zbudować efektywny system motywacyjny oparty na akcjach lub opcjach na akcje. Towarzyszymy naszym klientom na wszystkich etapach przygotowań do debiutu na rynku kapitałowym oraz w trakcie obecności na NewConnect.

Podsumowując, wprowadzenie spółki na NewConnect lub giełdę może przynieść firmie wiele korzyści – nie tylko łatwiejszy dostęp do kapitału czy dodatkowy marketing, ale większą motywację pracowników, możliwość rozwijania programów opcji pracowniczych, lepsze możliwości rozwijania kariery przez pracowników oraz zwiększenie prestiżu i widoczności na rynku. Dla obecnych i przyszłych pracowników może to być atrakcyjna okazja do zaangażowania się w działania na rzecz firmy i korzystania z możliwości rozwoju zawodowego, a dla firmy również zwiększenie prestiżu i przyciągnięcie najlepszych talentów z rynku pracy.