Newconnect logoCatalyst logo

Termo-Rex S.A.

Obszar działania:

obróbka cieplna elementów stalowych oraz złącz spawanych, usługi podgrzewania przed spawaniem, dostarczanie termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych, produkcja maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej.

Zakres zrealizowanych prac:

przeprowadzenie procesu wprowadzenia akcji spółki do obrotu na NewConnect, zadania wynikające z pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy (2011).