Newconnect logoCatalyst logo

Bloober Team Spółka Akcyjna

Obszar działania:

tworzenie gier komputerowych oraz gier na konsole z przeznaczeniem do cyfrowej dystrybucji

Zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie memorandum Spółki w celu przeprowadzenia oferty prywatnej, a następnie Dokumentu Informacyjnego w celu wprowadzenia akcji na rynek NewConnect, wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (2011)