Newconnect logoCatalyst logo

FLUID Spółka Akcyjna

Obszar działania:

budowa Zakładów Odzysku Energii, również prace w oparciu o licencję wytwarzania biowęgla marki FLUID, uzyskanej dzięki pracom badawczo-rozwojowym prowadzonym z zaangażowaniem ośrodków naukowych, wykorzystywanie własnej technologii wykorzystania biomasy i paliw stałych do produkcji ekologicznego paliwa.

Zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie memorandum Spółki w celu przeprowadzenia oferty prywatnej, a następnie Dokumentu Informacyjnego w celu wprowadzenia jej akcji na rynek NewConnect, wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Spółka pozyskała 10 mln zł z emisji prywatnej (2011)