Newconnect logoCatalyst logo

Haskoning DHV Polska sp. z o.o.

Royal Haskoning logo

Obszar działania:

spółka od 1951r. zajmująca się kompleksowym projektowaniem i doradztwem w zakresie budownictwa i gospodarki wodnej, biorąca udział w większości kluczowych projektów realizowanych na terenie Polski, świadcząca specjalistyczne usługi inżynieryjne, projektowe, doradcze oraz w zakresie zarządzania i nadzoru.

Zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie na zlecenie PGW Wody Polskie analizy przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej w części ekonomicznej i finansowej – przewidywane nakłady inwestycyjne w 5 wariantach w kwotach zależnych od wariantu wahające się w granicach 3,7 – 17,6 miliardów zł.