Newconnect logoCatalyst logo

READ-GENE S.A.

Read-Gene

Obszar działania:

spółka innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia różnych rodzajów nowotworów złośliwych. Spółka korzysta z technologii w zakresie m.in. testów genetycznych i prewencyjnych metod leczenia.

Zakres zrealizowanych prac:

doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych i funkcjonowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.