Newconnect logoCatalyst logo

JWW Invest S.A.

Obszar działania:

usługi montażowych w energetyce – energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, ciepłownictwo oraz część przemysłu, w której występuje energetyka.

Zakres zrealizowanych prac:

wprowadzenie spółki na rynek NewConnect – debiut na rynku notowań 6 sierpnia 2014.