Newconnect logoCatalyst logo

Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna

Obszar działania:

odlewnictwo, produkcja odlewów z żeliwa szarego, sferoidalnego, wermikularnego, staliwa węglowego i stopowego oraz stopów aluminium do armatury przemysłowej i wodnokanalizacyjnej, części maszyn i urządzeń, podzespoły do motoryzacji, elementy trakcji kolejowej, ponad 65 % produkowanych odlewów sprzedawanych jest do krajów Unii Europejskiej

Zakres zrealizowanych prac:

rola doradcy finansowego, współpraca z doradcą prawnym i z oferującym, proces zakończony zatwierdzeniem prospektu emisyjnego w ciągu 41 dni (2010).