Newconnect logoCatalyst logo

KLON S.A.

klon

Obszar działania:

spółka działa od 1991 roku Zajmuje się produkcją tarcicy mokrej i suchej, elementów przeznaczonych do produkcji mebli, podłóg, schodów i galanteri drzewnej oraz płyt klejonych.

Zakres zrealizowanych prac:

doradztwo w procesie przygotowania i przeprowadzenia emisji prywatnej obligacji na okaziciela serii H i wprowadzenia ich do obrotu na rynku Catalyst. W wyniku emisji spółka pozyskała 2 mln zł.