Newconnect logoCatalyst logo

Akcept Finance Spółka Akcyjna

Obszar działania:

szeroki zakres usług finansowych: faktoring pełny i niepełny, dyskonto weksli, pożyczki, pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich, pośrednictwo w sprzedaży produktów

Zakres zrealizowanych prac:

doradca finansowy w procesie upublicznienia spółki, doradzanie przy sporządzeniu memorandum Spółki w celu przeprowadzenia oferty prywatnej, a następnie Dokumentu Informacyjnego w celu wprowadzenia jej akcji na rynek NewConnect (2011)