Newconnect logoCatalyst logo

ECOTECH POLSKA Spółka Akcyjna

Obszar działania:

dostarczanie innowacyjnych na krajowym rynku kompleksowych rozwiązań technologicznych chroniących środowisko, służących usuwaniu odpadów

Zakres zrealizowanych prac:

sporządzenie memorandum Spółki w celu przeprowadzenia oferty prywatnej, przygotowanie Dokumentu Informacyjnego dla wprowadzenia akcji na rynek NewConnect, wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (2011)