Newconnect logoCatalyst logo

Private Equity Managers S.A.

Obszar działania:

zarządzanie różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital, poprzez własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych MCI Capital TFI

Zakres zrealizowanych prac:

udział w projekcie oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, w tym sporządzenie prospektu emisyjnego w częściach ekonomicznych – zatwierdzenie prospektu emisyjnego 11 marca 2015.