Newconnect logoCatalyst logo

SAF S.A.

SAF

Obszar działania:

windykacja wierzytelności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, usprawnianie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektorów B2B i B2C, obrót wierzytelnościami, windykacja wierzytelności na zlecenie, ochrona (monitoring) wierzytelności.

Zakres zrealizowanych prac:

zorganizowanie procesu emisji obligacji serii A o wartości 2 mln zł, pełnienie roli doradcy finansowego i Autoryzowanego Doradcy Catalyst, wprowadzenie obligacji do obrotu na rynek ASO Catalyst. (2013). Zorganizowanie procesu emisji obligacji serii B (luty 2016) o wartości ok 2,3 mln zł oraz serii C (sierpień 2016) o wartości ok 1,1 mln zł.