Newconnect logoCatalyst logo

Advadis Spółka Akcyjna

Obszar działania:

handel hurtowy, niezależna grupa dystrybucyjna w branży piwowarskiej, alkoholi i napojów bezalkoholowych (pierwsza na polskim rynku i o ogólnopolskim zasięgu)

Zakres zrealizowanych prac:

doradca finansowy odpowiadający za sporządzenie części ekonomiczno-finansowej prospektu emisyjnego, przygotowanie do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J zakończone zatwierdzeniem prospektu (2010)