Newconnect logoCatalyst logo

PZ Cormay Spółka Akcyjna

Obszar działania:

biotechnologia, diagnostyka laboratoryjna, producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor sprzętu diagnostycznego, produkcja i sprzedaż testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi, sprzedaż automatycznych analizatorów biochemicznych i hematologicznych, zautomatyzowanego systemu do analizy parazytologicznej oraz próżniowego systemu pobierania krwi.

Zakres zrealizowanych prac:

opracowanie prospektu emisyjnego i przeprowadzenie procesu we współpracy z oferującym i doradcą prawnym, zakończone zatwierdzeniem prospektu już po 1,5 miesiąca od momentu jego złożenia do KNF (2010)