Newconnect logoCatalyst logo

API SMART S.A.

apismart

Obszar działania:

firma inżynierska świadcząca usługi projektowania, kierowania robotami (w tym Generalny Wykonawca), wdrożeniami i serwisem technicznej infrastruktury nowoczesnych budynków, w tym nowoczesne systemy energetyczne i teletechniczne, automatyka i instalacje bezpieczeństwa.

Zakres zrealizowanych prac:

analiza ekonomiczna i sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa.