Newconnect logoCatalyst logo

Biofactory S.A

Obszar działania:

produkcja wyrobów drewnianych, planowana produkcja energii elektrycznej i ciepła z biomasy powstającej podczas produkcji z drewna oraz sprzedaż eko-certyfikatów

Zakres zrealizowanych prac:

opracowanie Memorandum oraz Dokumentu Informacyjnego służącego wprowadzeniu akcji spółki na NewConnect, pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy spółki oraz wprowadzenie jej akcji do alternatywnego systemu obrotu (2012)