Newconnect logoCatalyst logo

Unimot S.A.

UNIMOT

Obszar działania:

obrót olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym oraz energią elektryczną.

Zakres zrealizowanych prac:

doradztwo w procesie przygotowania dokumentów, emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Sporządzenie części ekonomiczno-finansowej prospektu emisyjnego, koordynacja i doradztwo w całym procesie opracowania kompletnego dokumentu. W efekcie emisji spółka pozyskała 99 mln zł.