Newconnect logoCatalyst logo

5 rzeczy, które blokują rozwój firm

Istniejące już od pewnego czasu firmy, które zdołały pokazać, że potrafią radzić sobie na rynku, nieraz zatrzymują się w jakimś miejscu. Co sprawia, że mimo dobrego startu i skutecznego prowadzenia działalności nie są w stanie zrobić kolejnego kroku?

Brak strategii rozwoju

Jeśli nie wiadomo, dokąd płyniemy, trudno dopłynąć w miejsce spełniające nasze oczekiwania. Aby skutecznie działać, spółka przede wszystkim musi mieć znakomicie dopracowaną strategię. Oznacza to, że wie, co i w jaki sposób zamierza zrobić oraz jak może radzić sobie z przewidywanymi i możliwymi trudnościami. Strategia finansowania rozwoju jest ważnym elementem całościowej strategii rozwoju spółki.

Dostęp do kapitału

Słabi menadżerowie twierdzą, że ograniczają ich pieniądze. Dobrzy wiedzą, co chcą zrobić i szukają sposobów sfinansowania tych zamierzeń. Nie zawsze od razu uzyskują potrzebne środki, czasem muszą zweryfikować swoje plany lub pomysły na dotarcie do kapitału. Ostatecznie jednak dobrze ułożony plan poparty faktami z działalności firmy najczęściej zyskuje wsparcie inwestorów lub instytucji.

Komunikacja

Ważne jest zadbanie o to, by wszyscy potencjalnie zaangażowani w proces rozwoju firmy – w tym inwestorzy – byli odpowiednio informowani na temat tych planów i ich realizacji oraz przekonani, że warto uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Mocne argumenty za tym, że uda się zrealizować zamierzenia firmy obejmują zarówno dobrze opracowane plany, jak i fakty dotyczące dotychczasowej działalności. O kluczowym znaczeniu komunikacji dla prowadzenia biznesu w ogóle tutaj tylko wspominamy.

Sufit mentalny

Organizacja to ludzie, którzy ją tworzą. Zbyt szybki albo przekraczający ich wyobrażenia wzrost nierzadko sprawia, że zatrzymują się niespokojni, niedowierzający, nie czujący się na siłach, niegotowi. Odpowiedzialność, zasięg prowadzonych operacji, a nawet sam tylko wysoki budżet mogą i często zatrzymują ludzi przed postawieniem kolejnego kroku lub utrudniają radzenie sobie. Barierą mentalną jest też często zasięg zarządzania. Przyzwyczajeni do „ręcznego” kierowania menadżerowie, zwykle z trudem przechodzą na inny poziom zarządzania. Muszą m.in. nauczyć się delegowania – nie tylko zadań, ale też odpowiedzialności. potrzebne jest też inne myślenie o zarządzaniu w ogóle, o strategii, planowaniu i organizacji.

Kompetencje

Ważnym elementem strategii jest określenie kompetencji w zespole potrzebnych do jej realizacji i zapewnienie ich reprezentacji w zespole na potrzebnym poziomie. Trudno w dwóch zdaniach ująć zarządzanie kompetencjami. Zaznaczmy tu tylko, że na pozyskiwaniu ich z zewnątrz sprawa się nie kończy. O sukcesie firmy decyduje umiejętność ich rozwijania i planowania w tym obszarze.